Pozdrav,

Dobrodošli u WizardLab

U ovom članku i videu ćemo proći proces rada sa uzorkom u laboratoriji -- od prijave novog uzorka pa do verifikacije.

Vaš početni ekran u WizardLab-u jeste lista “Radna lista”.

Sa radne liste idemo na prijavu tako što ćemo iz menija u gornjem desnom uglu

odabrati “Prijava“.

U WizardLab-u postoje 2 načina za prijavu uzorka.

1. Prijava pacijenta direktno u Wizard Lab aplikaciji


Drugi način prijave je klasična prijava gdje Vi sami unesete sve podatke o narudžbi direktno u WizardLab.

Dakle, ponovo na prijavi potražite Vašeg pacijenta tako što počnete upisivati njegovo ime

onda pritisnete tipku "ENTER" na Vašoj tastaturi i ako pacijent postoji bit će prikazan na padajućoj listi ispod

Sada samo klikom na ime pacijenta odaberite Vašeg pacijenta

odaberete sa liste odakle je došao uzorak, koji ljekar je naručio, te neku eventualnu zabilješku.

Nakon toga jednostavno sa desne strane, klikom na grupe analiza dodajte one grupe ili analize koje želite, a princip dodavanja i izbacivanja analiza je identičan onom kojeg smo ranije pomenuli kod aktivacije elektronskih uputnica.

Klikom na ikonicu "oblačić sa tri tačke"

upisujete ko je zaprimio uzorak, mjesto uzimanja uzorka i zabilješku.

Naravno, kada završite sa narudžbom, kliknite na dugme “Snimi”. 

Time ste dodali novu narudžbu u WizardLab.

Sada se vratimo na Radnu listu odabrom "Radna lista" iz menija u gornjem lijevom uglu

Naš uzorak je sada u listi uzoraka sa statusom NOVI.

Uzorci su poredani tako što su hitni uzorci uvijek na vrhu liste, a potom idu najstariji uzorci, te na dnu najnovije dodani uzorci.

U slučaju kada imate puno uzoraka, idite na dno liste novih uzoraka da nađete tek dodani uzorak.

Također, preko filtera kojeg otvorite klikom na “Prikaži filtere...” 

možete lahko pronaći uzorke po broju, vrsti uzorka, imenu i prezimenu pacijenta ili prioritetnosti.

2. Prijava pacijenta aktivacijom elektronske uputnice

Ukoliko je Vaš laboratorij povezan sa Bolničkim informacionim sistemom (BIS) tada jednostavno aktivirate elektronsku uputnicu upisom ili skeniranjem barkoda sa uputnice.

To ćemo uraditi tako što kliknemo na opciju “Elektronske

 i sada ovdje ili skeniramo barkod na uputnici, ili jednostavno upišemo barkod broj

Nakon toga pritisnemo tipku "ENTER" ili dugme "lupa"

Sada ispod vidimo broj uputnice, koji ljekar je naručio uputnicu, i iz koje ambulante.

I na kraju, ukoliko je ljekar ostavio neku napomenu za Vas, ona će Vam biti jasno vidljiva.

Nakon kratkog pregleda, kliknimo na uputnicu.

Sada vidimo da sistem automatski popuni sve podatke na narudžbi, kao što su detalji o pacijentu, te sve analize naručene za rad.

Ovdje vidite i da li je ova uputnica naručena kao HITNA

Ovdje sada možemo naknadno da dodamo još neku grupu ili analizu klikom na nju

ili da neke analize izbacimo sa liste klikom na "X" kraj naziva analize

Možemo i da odaberemo po kojem metodu ćemo raditi svaki pojedinačni uzorak

ili analizu klikom na naziv metode

a onda odabirom neke od dostupnih metoda sa padajuće liste

Na kraju kliknemo na dugme “Snimi

i time smo aktivirali elektronsku uputnicu.

3. Obrada uzoraka


Sada prelazimo na obradu uzorka.

Nađimo i odaberimo naš uzorak sa liste novih uzoraka

Sada vidimo jedinice mjere te referentne vrijednosti za svaku od dodanih analiza

a na desnoj strani ekrana imamo i informacije o pacijentu

kao i mjesto za pregled i dodavanje komentara na uzorak. 

Ukoliko radite obradu preko analizatora, onda je dovoljno da uzorak sa barkodom stavite u analizator i WizardLab aplikacija će automatski popuniti rezultate analiza.

Uzorak će tada preći iz statusa NOVI u status U RADU i čekat će na Vas da samo odobrite i verifikujete rezultate.

Međutim, ukoliko radite ručni upis rezultata, jednostavno upišete rezultate analiza

Nakon upisa rezultata, obavezno snimimo rezultate klikom na ikonicu "disketa"

Ako je rezultat van referentne vrijednosti kao ovaj od 25, bit će označen crvenom bojom

 tada možemo da ponovimo test, onda upišemo novi rezultat 29

 te snimimo ponovo klikom na ikonicu "disketa".

Ponovljene analize imaju zvjezdicu znak kraj rezultata.

Ako ponavljate test na analizatoru, onda jednostavno kliknite na dugme "ponovi",

i opet snimite klikom na ikonicu "disketa".

Sada se naš uzorak nalazi u statusu U RADU.

Ponovo idemo na "Radna lista"

Nađimo sada naš uzorak na radnoj listi klikom na status U RADU 

Kliknimo da odaberemo naš uzorak

kada ga otvorimo, kliknimo na dugme za odobravanje a to je ikonica "tačnica". 

Time naš uzorak prelazi iz statusa U RADU u status ODOBREN.

Napomena: Ukoliko naš pacijent ima više uzoraka, za svaki od njih upišemo i snimimo rezultate na isti način, i potom odobrimo te verifikujemo svaki od uzoraka zasebno.

4. Verifikacija uzorka


Sada imamo opciju ili da verifikujemo rezultate ako su rezultati uredni klikom na , ili da uzorak vratimo ponovo u rad. 

Ukoliko vraćamo uzorak u rad, kliknemo na "strelica nazad"

i obavezno moramo upisati razlog za to na prozoru koji se automatski pojavi

Ako ima potrebe dodajte neki komentar klikom na ikonicu "olovka i papir"

i zakačite “prikaži na nalazu” ako želite da komentar bude prikazan na nalazu i vidljiv ljekaru.

Sada odmah odavde verifikujmo rezultate našeg uzorka klikom na ikonicu "štit sa tačnicom"

i time je uzorak dobio status VERIFIKOVAN 

Sada imamo opcije da poništimo verifikaciju klikom na ikonicu "X"

gdje moramo navesti razlog poništavanja verifikacije isto kao i kada vraćamo uzorak u rad

Klikom na ikonicu "printer" možemo odmah da pregledamo nalaz

i da ga nakon pregleda isprintamo ponovnim klikom na ikonicu "print"

Na kraju, vratimo se na radnu listu, i sada odaberemo na radnoj listi status uputnica "Verifikovani

i sada ovdje možemo  naći naš uzorak.

Na listi verifikovanih, najnoviji verifikovani uzorci se nalaze na vrhu liste.

Sa liste verifikovanih opet možemo za verifikovane uzorke isprintati nalaz klikom na ikonicu "printer"

kao i da pošaljemo nalaz mailom onim pacijentima koji su nam ostavili svoj email kao kontakt podatak tako što kliknemo na ikonicu "pismo"

Uzorke možete pregledavati po uzorku ili pacijentu, zavisno od Vaše lične preference.

Klikom na "Prikaz po..." na desnoj strani ekrana

odaberete sa liste ili prikaz po pacijentu ili po uzorku

Kada je odabran prikaz po pacijentu, koji Vam preporučujemo da koristite na listi verifikovanih, tada su svi uzorci pacijenta prikazani na jednom mjestu, tj. u jednom redu.

Time smo došli do kraja ovog uputstva.


Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?