Pozdrav, 

Dobrodošli u WizardLab.

U ovom videu ćemo pojasniti kako izgleda obrada uzoraka u WizardLab-u.

Pa krenimo.

Kao što znamo, naš početni ekran u WizardLab-u jeste radna lista. 

Prvo treba da odaberemo našeg pacijenta sa liste "Novih" uzoraka (odaberemo bilo koji od njena 2 uzorka)

Sada vidimo da naš pacijent ima 2 uzorka na ovoj uputnici: Serum i EDTA

Upišimo rezultate za prvi uzorak.

I sada snimimo rezultate klikom na ikonicu "disketa"

Sada odaberemo drugi uzorak

 i upišimo rezultate

pa ponovo snimimo. 

Ukoliko je rezultat van referentne vrijednosti, bit će označen crvenom bojom. 

Kada ponovimo test, jednostavno odaberemo polje, izbrišemo stari rezultat

 i upišemo ispravan rezultat

Onda opet snimimo. 

Tada se pojavi znak “zvijezdica” kraj rezultata analize koja označava da je test ponavljan. 

Ukoliko test ponavljate na analizatoru, tada kliknite na “strijelicu za ponavljanje” 

Time šaljete uzorak ponovo na analizator. On će kao i za ostale rezultate testova koji se rade preko analizatora automatski upisati rezultat.

Ovdje vidimo i sve opcije vezane za uzorke.

Vidljive su nam ove dvije ikone za spašavanje (ikona lijevo) i odobravanje rezultata (ikona desno)

 Klikom na ikonicu "tri tačke"

 prikažu nam se i opcija za odbijanje uzorka (X), te dodavanje analiza na uzorak (+).

Ukoliko kliknemo na ikonicu "X" i odbijemo uzorak

sistem nas pita razlog za to

a ako kliknemo na polje za upis, ponudi nam se lista razloga, i odaberemo neki od razloga sa liste

, dok ako želimo da dodamo još neku analizu na uzorak,

otvara nam se prozor u kojem jednostavno odaberemo dodatne analize za taj uzorak.

Ako želite dodati analize, označite neku analizu, i kliknite na dugme "Dodaj"

Ili zatvorite prozor klikom na dugme "Zatvori

Dakle, na listi se neće prikazati analize za ostale uzorke, nego samo za uzorak koji trenutno obrađujete.

Nadalje, na desnoj strani imamo info o pacijentu

a klikom na ikonicu

otvaramo karton pacijenta sa osnovnim podacima.

Ispod se nalaze svi komentari koji su dodani na uzorak. 

Možete vidjeti koji su to komentari i kada su dodani

, te izbrisati ili izmijeniti komentar klikom na ikonicu "kantica" ili "olovka"

Klikom na ikonicu pored naziva uzorka dodajete novi komentar

i tu možete da odaberete da li će komentar biti vidljiv na nalazu tako što označite "Prikaži na nalazu"

Na kraju, klikom na ikonicu “X” na desnoj strani ekrana, vraćate se na Radnu listu.

Sada kada smo snimili rezultate za uzorke, vratimo se na radnu listu.

Pošto smo upisali rezultate za uzorke našeg pacijenta, on se sada nalazi u statusu “U radu”.

Odaberemo prikaz liste uzoraka “U radu

 i odaberemo našeg pacijenta sa liste (bilo koji uzorak u napem slučaju jer za potrebe testa oba obrađujemo u isto vrijeme)

Vidimo da su rezultati uredni i unutar referentnih vrijednosti, pa ćemo ih odobriti.

Klikom na ikonicu prvo odobrimo uzorak "Serum"

pa na isti način i uzorak "EDTA". Nakon toga vidjet ćete ovakav prikaz uorka EDTA

Vratimo se ponovo na radnu listu, i sada potražimo našeg pacijenta u “Odobrenim”.

Sada možemo da verifikujemo uzorke klikom na ikonicu za verifikaciju

, ili da ih vratimo u rad

Ukoliko vraćamo uzorak u rad, tj. klikom na “strelicu nazad” otvorit će nam se upit gdje treba da upišemo razlog vraćanja uzorka u rad i to je obavezan korak. 

Upisat ćemo neki razlog i vratiti uzorak u rad klikom na dugme "Snimi"

Kada uzorak vratite u rad, možete ponovo da izmijenite rezultate, dodate analize, ili da ga odbijete. Dakle sve mogućnosti koje ste imali i kao kada je prije toga bio neodobren

A na desnoj strani u komentarima vidimo razlog vraćanja uzorka seruma ponovo u rad

Mi ćemo ga ovaj put ponovo odobriti

i verifikovat ćemo oba uzorka klikom na ikonicu za verifikaciju

Sada se vratimo na radnu listu i idemo na "Verifikovane" uzorke.

Klikom na polje "Prikaz po pacijentu" ili na "Prikaz po uzorku" zavisno od zadanog (default) podešenja u Vašim ličnim postavkama

možemo odabrati između prikaza svih uzoraka po pacijentu ili po uzorku. 

Napomena: Prethodno pomenuti zadani prikaz možete izmijeniti u Vašim ličnim postavkama u WizardLab-u, a klikom na ovaj link saznajte više...

Kada je odabran prikaz po pacijentu tada su oba uzorka našeg pacijenta prikazana zajedno na jednom mjestu

dok su na prikazu po uzorku, uzorci "Serum" i "EDTA" prikazani zasebno na listi jedan ispod drugog.

Mi ćemo se vratiti na prikaz po pacijentu, što će mislimo biti i Vaš prvi izbor.

Dakle, odaberimo našeg pacijenta sa liste

I sada vidimo oba uzorka jedan ispod drugog i vidimo "zelenu tačnicu" što znači da su verifikovani i uredni

Klikom na ikonicu "Printer" kraj svakog od uzoraka

 printamo nalaz koji sadrži samo rezultate analiza na tom uzorku.

Ovako izgleda nalaz koji sadrži samo rezultate analiza na uzorku "Serum"

Isti je slučaj kada printamo i EDTA

Ispod, klikom na ikonicu "Printer" kraj imena i prezimena našeg pacijenta

printa se nalaz sa rezultatima analiza sa oba uzorka na ovoj uputnici.

Napomena: U slučaju kada pacijent ima dodan e-mail u WizardLab-u, tada se prilikom verifikacije automatski šalje nalaz pacijentu na njegov e-mail. A ukoliko želite, možete mu uvijek naknadno poslati nalaz na e-mail klikom na ikonicu "Pismo" koja se nalazi kraj ikonice za printanje nalaza.

Vratimo se na našeg pacijenta.

Na kraju, klikom na ikonicu do printera možete poništiti verifikaciju i time dalje uzorak eventualno ponovo vratiti u rad.

Time smo došli do kraja uputstva.


Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?