Pozdrav,

Dobrodošli u WizardLab.

Kao administrator, Vi imate pristup administraciji WizardLab-a gdje podešavate sve bitne parametre za Vaš laboratoriji.

Administraciji pristupate klikom na "Meni" u lijevom gornjem uglu

, a potom klikom na “ADMINISTRACIJA

Sada u lijevom gornjem uglu vidite podešavanja koja možete mijenjati.

Za svako od podešenja princip pretrage, dodavanja, mijenjanja i brisanja je isti.

Pa krenimo redom.

 1. ANALIZE

Ovdje imate listu svih analiza dodanih u Vaš laboratorij.

Klikom na “navigacijsku traku” možete prikazati analize po rednom broju od prve prema zadnjoj, ili obrnuto, kao i po abecednom redu.

Možete i da mijenjate poredak analiza povlačenjem analiza na željenu poziciju.

Ukoliko želite pretraživati analize, možete to uraditi i po uzorku.

Jednostavno odaberite sa padajuće liste uzoraka onaj uzorak kojem pripada analiza koju tražite

a zatim je možete odabrati sa liste ispod ili potražiti preko polja “Search”.

Klikom na “BRISATI” možete izbrisati bilo koju od analiza.

Nadalje, klikom na bilo koju analizu sa liste možete izmijeniti detalje o analizi.

Kliknite na naziv analize

Sada u novom prozoru možete da izmjenite sve podatke o analizi. 

Možete da izmijenite naziv analize, uzorak kojem pripada, te odabrati metode. 

Kada odaberete metodu, za svaku od metoda morate da odaberete ostale podatke: broj decimala, jedinicu mjere, itd.

Ispod ovoga, unosite referentne vrijednosti po dobu i spolu za dodanu metodu

Možete da odredite da li će WizardLab automatski verifikovati rezultat ove analize ukoliko je njen rezultat unutar referentne vrijednosti

Na desnoj strani odaberete i da li se radi o standardnoj (zadanoj) metodi za ovu analizu.

Ukoliko neku analizu ne želite više da koristite, umjesto da je izbrišete, možete je jednostavno staviti kao “neaktivnu”

Nakon što unesete podatke o analizi, jednostavno kliknete na “SNIMI” da spasite izmjene.

Ako želite dodati novu analizu, kliknite na zeleno dugme “DODAJ”.

Sada će Vam se otvoriti novi prozor gdje popunjavate već pomenute podatke o analizi.

2. ANALIZATORI

Ukoliko imate uvezane analizatore u WizardLab sistem, ovdje možete da upravljate sa njima.

Klikom na neki od analizatora sa liste

otvara Vam se novi prozor gdje možete da dodajete, mijenjate ili brišete analize koje se rade na tom analizatoru, kao i da odaberete metodu

za svaku analizu dodajete šifru, faktor, dioluciju itd. Nakon što dodate analizu, kliknite na zeleni "plus znak" da biste dodali analizu.

Ako želite dodati novi analizator, jednostavno kliknite na zeleno dugme “DODAJ”.

U novom prozoru odaberite analizator sa liste

 i kliknite na “SNIMI

Kasnije možete dodati analize koje će se raditi na njemu.

3. UZORCI

Ovdje dodajete, mijenjate ili brišete uzorke. Princip je isti kao i kod manipulacije analizama.

Kada hoćete da dodate novi uzorak, kliknite na dugme “DODAJ”.

U novom prozoru unesite broj uzorka i naziv, a ispod odaberite i metodu kao i boju za novi uzorak. 

Na kraju kada ste popunili sve podatke, kliknite na “SNIMI”.

Svaka vrsta uzorka u Vašem laboratoriju ima drugačiju boju što kasnije omogućava brzo prepoznavanje uzoraka na radnoj listi.

4. DOKTORI

Pri upisu, za svaku narudžbu odaberemo podatke o narudžbi, a jedan od tih podataka je i doktor koji je poslao narudžbu.

Ovdje imate priliku da pregledate listu doktora dodanih u WizardLab sistem, te da dodajete nove, mijenjate postojeće ili da ih brišete.

Da biste dodali novog doktora jednostavno kliknite na dugme “DODAJ”.

U novom prozoru unesite ime i prezime doktora, njegovu šifru i kliknite na “SNIMI”.

5. POŠILJAOCI

Kao i doktori, ovo je podatak koji nam se traži pri dodavanju nove narudžbe i govori nam odakle je koji uzorak stigao.

Klikom na dugme “DODAJ” 

unesite novu ustanovu (ambulanta, klinika) tako što ćete popuniti podatke o ustanovi i snimiti podatke klikom na dugme "Snimi".

6. RAZLOZI ODBIJANJA

Kada odbijate uzorke u WizardLab-u u obradi, tada Vam se sa padajuće liste nude razlozi odbijanja uzorka. 

Upravo ovdje u administraciji vršite izmjenu, brisanje ili dodavanje novih razloga odbijanja.

Princip dodavanja novog razloga za odbijanje je isti kao i kod dodavanja analiza, doktora itd. 

Kada dodajete novi razlog odbijanja treba da upišete naziv, opis i šifru razloga za odbijanje, i kliknete "SNIMI".

6. GRUPE

Ovdje možete da dodajete, brišete ili mijenjate grupe analiza i favorit analize shodno potrebama Vašeg laboratorija.

Klikom na neku grupu sa liste

možete da izmijenite naziv grupe,  izmijenite metodu za neku od analiza, kao i da dodate ili izbacite neku od analiza iz grupe. Da biste izbacili neku analizu iz grupe, kliknite na crveni "X" kraj naziva analize.

Analizu dodajete klikom na polje "Odaberite analizu" i odaberite željenu analizu sa padajuće liste.

Naravno, kada ste zadovoljni izmjenama, kliknite na dugme "SNIMI"

Klikom na “DODAJ” dodajete novu grupu.

Za novu grupu je potrebno da upišete naziv, opis, te dodate analize u grupu. 

7. POZOVITE KORISNIKA

Kao vlasnik računa ili administrator, Vi pozivate tj. dodajete nove korisnike (kolege) u WizardLab. 

Dovoljno je da upišete email korisnika, te izaberete njegovu funkciju (verifikator, laboratorijski tehničar, i sl.) unutar laboratorije, i kliknete na dugme “POŠALJITE POZIVNICU”.

8. UPRAVLJANJE KORISNICIMA

Ovdje se nalazi lista svih korisnika u Vašem laboratoriju, sa jasno prikazanim korisničkim imenom, email-om, tipom korisnika te njegovim statusom.

Klikom na korisničko ime bilo kojeg korisnika

možete mijenjati njegov tip korisnika, kao i da mu pošaljete ponovo šifru na email.

9. OVLAŠTENJA PO TIPU KORISNIKA

Kada ste dodali korisnike, odredili ste i koji su tip korisnika. Ovdje možete lagahno da odredite koja ovlaštenja koji tip korisnika ima u WizardLab-u.

Npr. administrator ima sva ovlaštenja pa tako su svi kvadratići zakačeni, 

dok npr. Laboratorijski tehničar može vidjeti samo one stavke za koje ima tačnica na kvadratiću. Dakle sve osim uzoraka u statusu odobreni,  administraciju i verifikaciju uzoraka.

Naravno, ovlaštenja i funkcije unutar laboratorija su stvar preference vlasnika računa ili administratora.

10. REZULTATI

Ovdje se nalazi lista svih rezultata koji se koriste u WizardLab-u. Ovdje također možete dodavati, mijenjati ili brisati postojeće rezultate.

Pa ipak, u praksi ovo podešavanje rijetko kada imate potrebu da koristite jer se podesi pri postavci WizardLab sistema.

 

11. PREVOĐENJE REZULTATA

Za opisne rezultate koji dolaze sa analizatora, ovdje možete da unesete prijevod po Vašoj želji.

12. METODE

Metode u WizardLab-u služe prvenstveno za smanjenje duplanja analiza u programu.

Kao primjer možemo navesti analizu sa jednim nazivom koja se “radi” na recimo dva različita analizatora (tj dvije različite metode). 

Zavisno od toga na kojem analizatoru se radi analiza, jedinica mjere i referentni interval će varirati.

Rezultat toga je da Vi u WizardLab-u imate npr. Glukozu pod jednim nazivom, ali se radi po dvije metode od kojih svaka ima svoje referentne vrijednosti, jedinicu mjere...

Za analizu glukoza po prvoj metodi imamo: 

A po drugoj:

Na Vama je samo da odaberete analizu glukoza i metodu po kojoj je radite, a metoda će odrediti odgovarajuću jedinicu mjere, interval, način uzorkovanja itd.

Kao i sa ostalim podešavanjima, možete da brišete, dodajete nove metode, kao i da klikom na naziv metode izmijenite naziv odabrane metode.

Time smo došli do kraja ovog članka. 


Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?