Šta je to identifikator u Wizard Air-u?

Objašnjavamo ulogu identifikatora kao i njegovu validnu formu u Wizard Air-u

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Pozdrav,

U ovom članku ćemo objasniti identifikator u Wizard Air-u.

Iako u većini slučajeva Vašeg pacijenta možete naći u Wizard Air sistemu, ponekad se ipak desi da Vašeg pacijenta ne možete pronaći pretragom, te je tada potrebno da ga dodate u sistem.

Jedan od najbitnijih podataka pri upisu novog pacijenta svakako je identifikator. 

Šta je to identifikator?

Identifikator u Wizard Air-u jeste jedinstveni broj pacijenta preko kojeg ćete ga uvijek moći pronaći u sistemu, i po pravilu se nikad neće desiti da dva pacijenta imaju isti identifikator.

Identifikator u Wizard Air-u može biti bilo koji broj koji je jedinstven za Vašeg pacijenta, a najčešće je to njegov jedinstveni matični broj (JMBG), ili za osobe sa državljanstvom Republike Hrvatske osobni identifikacijski broj (OIB).

U rijetkim slučajevima kada je pacijent državljanin neke treće zemlje, tada možete upisati njegov broj pasoša ili drugog identifikacijskog dokumenta, ili neki proizvoljan broj koji će biti njegov jedinstveni broj u Wizard Air-u.

Pokažimo ovo na primjeru.

Dakle, kada dodajete novog pacijenta u sistem, a o tome možete saznati više u članku "Dodavanje novog pacijenta", treba da upišete osnovne podatke o pacijentu.

Jedna od najbitnijih stavki je svakako identifikator.

Popunimo sada sve podatke o našem pacijentu osim identifikatora i kliknimo na dugme “Snimi”.

Kada smo to uradili vidimo da imamo obavijest sistema da polje identifikator ne smije biti prazno.


Preporuka je da uvijek upišete JMBG kao identifikator osobe, a kada ga nemate na raspolaganju onda neki drugi identifikacijski broj osobe, kao npr OIB, broj pasoša, itd.

Međutim, zbog hitnih slučajeva kada možda nemate ni taj podatak na raspolaganju, Wizard Air će Vam dopustiti da uneste bilo koji broj koji smatrate da će biti jedinstven za Vašeg pacijenta, i koji nikada nije dodijeljen drugom pacijentu.


Identifikator mora biti jedinstven broj

Dakle, u sistemu nikad se ne može desiti da 2 ili više pacijenata imaju isti identifikator.

To smo omogućili tako što nije moguće unijeti identifikator ukoliko se on već koristi za nekog drugog pacijenta u sistemu.

Dakle, probajmo unijeti kao identifikator broj koji ste već ranije koristili prilikom dodavanja nekog drugog pacijenta

Vidimo da sistem kaže da je identifikator već zauzet.

Nadamo se da Vam je sada jasnija uloga i forma identifikatora u WizardLab sistemu.


Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?