Izmjena kreirane uputnice

Saznajte kako da dodate, izbacite analize, uzorke ili promijenite prioritetnost uputnice nakon što ste je već kreirali.

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Dešava se da se zaboravi dodati neka analiza, uzorak ili se možda zaboravi označiti uputnica kao "hitna".

Zbog toga smo Vam omogućili da na vrlo jednostavno i brzo izmijenite naručenu uputnicu. 

To znači da više ne morate ponovo praviti potpuno novu uputnicu ukoliko nešto zaboravite ili pogriješite na uputnici. Slobodno zaboravite da ste to ikad i radili.

Međutim, jako je važno naglasiti da Vi možete mijenjati (editovati) samo uputnice koje još uvijek nisu aktivirane u Vašem laboratoriju. 

Jednom kada se uputnica aktivira, nemate mogućnost bilo kakvih izmjena na istoj.

Pokažimo to na primjeru.

Dakle, sada smo na kartonu pacijenta, i ovdje vidimo sve uputnice našeg pacijenta.

Na vrhu imamo tek kreiranu (naručenu) uputnicu za pacijenta.

Kao što vidimo, uputnica je u statusu "NARUČENO", tj. nije aktivirana u laboratoriji.

Međutim, sjetili smo se da smo na ovu uputnicu dodali samo analize iz "Biohemije", a da smo zaboravili dodati i "Urin" da se uradi.

To možemo lahko popraviti.

Uputnicu možemo jednostavno izmijeniti (editovati) klikom na ikonicu "olovka"

Kada smo kliknuli na tu ikonicu, otvara nam se uputnica sa listom analiza, sve isto kao i kada naručujemo uputnicu. Vidimo da smo naručili nekolike analize iz "Biohemije"

 
a sada ćemo jednostavno dodati i analize iz "Urina"

I nakon toga odaberemo recimo sve analize iz "Urina

I spasimo izmjene, tj. završimo izmjenu klikom na "Zelenu tačnicu" kao i kod običnog naručivanja uputnice

Time smo završili izmjenu uputnice, i ako sada otvorimo ponovo ovu uputnicu vidimo da smo dodali i analize iz sekcije "Urin", a na aktivnostima vidimo i vrijeme kada smo tačno izmjenili uputnicu


Time smo došli do kraja ovog uputstva.


Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?