Dešava se da se zaboravi dodati neka analiza, uzorak ili se možda zaboravi označiti uputnica kao "hitna".

Zbog toga smo Vam omogućili da na vrlo jednostavno i brzo izmijenite naručenu uputnicu. 

To znači da više ne morate ponovo praviti potpuno novu uputnicu ukoliko nešto zaboravite ili pogriješite na uputnici. Slobodno zaboravite da ste to ikad i radili.

Međutim, jako je važno naglasiti da Vi možete mijenjati (editovati) samo uputnice koje još uvijek nisu aktivirane u Vašem laboratoriju. 

Jednom kada se uputnica aktivira, nemate mogućnost bilo kakvih izmjena na istoj.

Pokažimo to na primjeru.

Dakle, sada smo na kartonu pacijenta, i ovdje vidimo sve uputnice našeg pacijenta.

Na vrhu imamo tek kreiranu (naručenu) uputnicu za pacijenta.

Kao što vidimo, uputnica je u statusu "NARUČENO", tj. nije aktivirana u laboratoriji.

Međutim, sjetili smo se da smo na ovu uputnicu dodali samo analize iz "Biohemije", a da smo zaboravili dodati i "Urin" da se uradi.

To možemo lahko popraviti.

Uputnicu možemo jednostavno izmijeniti (editovati) klikom na ikonicu "olovka"

Kada smo kliknuli na tu ikonicu, otvara nam se uputnica sa listom analiza, sve isto kao i kada naručujemo uputnicu. Vidimo da smo naručili nekolike analize iz "Biohemije"

 
a sada ćemo jednostavno dodati i analize iz "Urina"

I nakon toga odaberemo recimo sve analize iz "Urina

I spasimo izmjene, tj. završimo izmjenu klikom na "Zelenu tačnicu" kao i kod običnog naručivanja uputnice

Time smo završili izmjenu uputnice, i ako sada otvorimo ponovo ovu uputnicu vidimo da smo dodali i analize iz sekcije "Urin", a na aktivnostima vidimo i vrijeme kada smo tačno izmjenili uputnicu


Time smo došli do kraja ovog uputstva.


Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?