U novoj verziji Wizard Lab-a poboljšali smo način aktivacije elektronskih uputnica za Vaše pacijente.

Sada možete direktno na prijavi da nađete elektronske uputnice :

  1. po broju zahtjeva sa uputnice
  2. po pacijentu (njegovom JMBG ili imenu i prezimenu) i odmah da vidite sve njegove naručene elektronske uputnice

Nakon što ih pronađete, možete ih i aktivirati, a sve to ćemo pokazati u primjerima.

1.Pretraga po broju zahtjeva

Dakle, kada pred sobom imate uputnicu i broj zahtjeva, jednostavno na "Prijavi" kliknete na "Elektronske".

Sada će Vam se pojaviti prozor u koji treba da upišete broj zahtjeva, tj. broj elektronske upute pacijenta.

Upišimo broj elektronske uputnice (u mom slučaju to je br. 3750).

Nakon toga pritisnete tipku "Enter" na tastaturi ili kliknete ovo dugme "lupa".

Kada ste to uradili, pojavit će Vam se elektronska uputnica sa osnovnim podacima: 

  • broj uputnice
  • ko je naručio uputnicu
  • iz koje laboratorije
  • napomena

Sada Vam samo preostaje da kliknete na ovu elektronsku uputnicu i tada u novom prozoru vidite kompletan uzorak, sa svim analizama.

Sada kliknite na dugme "Snimi"

i time ste aktivirali elektronsku uputnicu.


2.Pretraga po pacijentu


Ovdje u zavisnosti od toga koliko elektronskih uputnica pacijent ima, možemo imati 2 slučaja.

1. Slučaj:  Pacijent ima 2, 3 ili više naručenih elektronskih uputnica

U prvom slučaju, naš pacijent ima više od jedne naručene elektronske uputnice koje još uvijek nisu aktivirane.

Dakle, na prijavi počnete pretraživati po JMBG 

Pritiskom na tipku "enter" na našoj tastaturi, ponudit će nam našeg pacijenta

Kada odaberemo našeg pacijenta, vidjećemo da sada ispod imena pacijenta imamo dugme "Elektronske".

Kliknimo na to dugme i sada će nam se prikazati sve naručene uputnice za pacijenta

Klikom na jednu od njih, popune se svi podaci sa uputnice i aktivirate je nakon toga kao što ste i dosad radili klikom na dugme "Snimi".

2. Slučaj:  Pacijent ima samo jednu naručenu elektronsku uputnicu


U slučaju kada pacijent ima naručenu samo jednu elektronsku uputnicu, kada ga pronađete vidjet ćete dugme 

Klikom na pomenuto dugme, popunit će se podaci sa uputnice i nakon pregleda je aktivirate kao i dosad klikom na dugme "Snimi"


Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?