Specifične referentne vrijednosti prvenstveno služe za one analize koje nemaju klasične i jedinstvene referentne vrijednosti, nego imaju više njih.

Kao primjer možemo navesti analize ESTRADIOL, LH, FSH koje imaju drugačiju referentnu vrijednost za svaku od "faza" (foliklulinska, ovulacijska, luteinska faza, menopauza).

Da ne bismo dodavali za svaku od ovih faza po jednu analizu sa odgovarajućom referentnom vrijednošću, omogućili smo da za ove analize, recimo ESTRADIOL dodate pri definisanju samo analize umjesto regularne ref. vrijednosti specifičnu referentnu vrijednost.

Vas će najviše zanimati to da će se specifična ref. vrijednost za svaku od faza (ukoliko je podešena) prikazivati u programu kada pregledavate naručene analize na uzorcima, i što je najbitnije vidjet ćete je i na nalazu pacijenta.

Rezutat ove analize će UVIJEK biti prikazan u koloni "Izdvojeni rezultat" kako bi Vam više privukao pažnju.

Od ostalih detalja, želimo da napomenemo da se specifična ref. vrijednost definiše pojedinačno za svaku od analiza za koje to ima smisla, i to se radi preko "Administracije" u WizardLab-u. 

Ovako to izgleda u administraciji kada se podesi za neku analizu specifične referentne vrijednosti kada se ta analiza radi po određenoj metodi

Za ostale detalje vezane za podešavanje specifičnih referentnih vrijednosti za analize u Vašem laboratoriju, molimo Vas da kontaktirate naš tim za podršku korisnicima koji će Vam vrlo rado pomoći da podesite sve što je potrebno.


Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?