U ovom videu kao i članku ćemo pojasniti sve izvještaje i njihovu funkciju u WizardLab-u.

Na početku, samo da pojasnimo da reportima (izvještajima) pristupate kao i dosad, a možete ih naći tako što odaberete MENI i kliknete na “Reporti”.

Jednom kada to uradite, vidjet ćete sve izvještaje koje imate na raspolaganju u WizardLab-u raspoređene u “kućice” zbog bolje preglednosti.

Odmah da napomenemo da svaki od ovih izvještaja ovdje na "naslovnoj strani" prikazuje podatke za današnji dan.

Dakle, ovdje sada imate potpuni uvid u rad laboratorije sa podacima u stvarnom vremenu.

Za detaljan prikaz, otvorite svaki od izvještaja jednostavnim klikom na "Saznaj više", a da biste se vratili nazad iz bilo kojeg od izvještaja kliknete na "Reporti

Uz to, svaki od ovih izvještaja možete isprintati ili poslati mailom.

Važno: Svi izvještaji o broju analiza i uzoraka obuhvataju samo one uzorke i analize koje su završene.

Dakle, krenimo sa izvještajima...

1. Izvještaj: Broj urađenih analiza

Ovaj izvještaj, kao što mu samo ime sugerira, nudi detaljnu statistiku o tome koliko je kojih analiza urađeno u Vašem laboratoriju.

Pošto na ovom izvještaju imate mogućnost da odaberete nekog od ljekara, to Vam nudi opciju da vidite koji ljekari koriste laboratoriju, te u kojoj mjeri.

Vjerujemo da ovaj izvještaj donosi dobar ukupni pregled rada laboratorije.

Kako izgleda i kako se koristi ovaj izvještaj?

Na početnom ekranu reporta vidite broj urađenih analiza danas

kada otvorite izvještaj na vrhu možete odabrati period kao i ljekara da biste vidjeli koje je i koliko analiza on naručio u datom periodu.

Na izvještaju se nalazi grafikon koji pokazuje koliko je analiza rađeno kojeg dana, a na dnu ekrana vidite detaljno koliko je kojih analiza urađeno (Hitnih i Redovnih).

Izvještaj možete isprintati ili poslati mailom jednostavnim klikom.

Klikom na “Pošalji na email” otvara Vam se novo polje za upis maila na koji želite poslati izvještaj.

2. Izvještaj: Broj urađenih uzoraka

Ovdje možete vidjeti broj urađenih uzoraka po vrsti uzorka.

Ovaj izvještaj će poslužiti kao dobar indikator opterećenja (load-a) laboratorije za određeni period, i možete da vidite koliki je to broj hitnih naručenih uzoraka.

Također, podatak o broju, te razlogu zbog kojeg je odbijen neki od uzoraka Vam može pokazati koji su to uzorci koji stvaraju “probleme” u radu laboratorije. 

Vi potom na osnovu ovog podatka možete djelovati s ciljem smanjenja učestalosti tog problema.

Kako izgleda i kako se koristi ovaj izvještaj?

Na početnom ekranu na ovom izvještaju vidite broj urađenih hitnih i redovnih uzoraka danas 

Ispod imate grafikon, kao i listu ukupnog broja uzoraka urađenih za dati period (trenutno je prikazano za zadnjih 7 dana).

Ispod se nalazi popis te ukupan broj svih odbijenih uzoraka u Vašem laboratoriju, sa razlogom odbijanja.

---------

Nastavljamo dalje.

Naredna grupa izvještaja stavlja fokus na uzorak.

3. Izvještaj: Vrijeme obrade uzorka

Ovo je sasvim sigurno jedan od najbitnijih izvještaja za svakoj laboratoriji. 

Vrijeme potrebno da uzorak od dolaska u laboratorij prođe sve faze obrade i bude završen je jasan pokazatelj efikasnosti laboratorije i optimizacije svih njenih procesa.

U našem izvještaju vidite ukupno prosječno vrijeme obrade uzorka u trenutku dok upravo gledate izvještaj.

Uz to, istu ovu informaciju imate i po vrsti uzorka, tako da Vam ovaj podatak može biti dobra polazna osnova za daljnje istraživanje.

Kako izgleda i kako se koristi ovaj izvještaj?

Na početnom ekranu vidite prosječno vrijeme obrade svih uzoraka u Vašem laboratoriju za danas

Na izvještaju se nalazi grafikon koji pokazuje koliko je uzoraka urađeno kojeg dana, i koje je prosječno vrijeme obrade uzorka za taj dan. 

Grafikon odvojeno prikazuje Hitne i Redovne gdje su hitne predstavljene crvenom linijom. 

Ispod grafikona imamo tabelarni prikaz svih uzoraka rađenih za odabrani period sa vremenom obrade.

4. Izvještaj: Vrijeme obrade po fazama

Kada Vas zanima koliko se tačno vremena neki od vrste uzorka zadrži u recimo fazi obrade - ovdje to jednostavno možete saznati.

Izvještaj daje jasnu sliku o tome koja faza u procesu rada laboratorije je najsporija ili ipak najbrža.

Ovo je sjajan izvještaj za sve one koje zanima optimizacija procesa rada, kao i povećanje efikasnosti kroz identificiranje faze koja uzrokuje slabije rezultate.

Kako izgleda i kako se koristi ovaj izvještaj?

Klikom na “Saznaj više” sa početne strane reporta

vidimo listu uzoraka po vrsti uzorka i za svaki od njih vidimo vrijeme koliko se zadrži u pojedinoj fazi obrade.

Vremena napisana crnim brojevima su vremena obrade za redovne uzorke, a crvenom bojom su napisani hitni uzorci.

5. Izvještaj: Raspored uzoraka

Pod rasporedom uzoraka mislimo na podatak o tome koliko imate trenutno uzoraka po fazi obrade u kojoj se trenutno nalaze.

Dakle, na jednostavan način možete vidjeti recimo koliko imate uzoraka Seruma u fazi obrade, a koliko u fazi odobren, ili verificiran.

Korist ovog izvještaja je odmah vidljiva, a to je jasan pregled u kojoj je fazi obrada uzoraka, kao i identificiranje eventualnih problema koji se desavaju sa određenom vrstom uzorka, ili fazom obrade.

Kako izgleda i kako se koristi ovaj izvještaj?

Na početnoj strani reporta vidite opis ovog izvještaja, a kada ga otvorite klikom na “Saznaj više”.

vidite sve uzorke prikazane preko "stubića" sa brojem uzoraka u određenih fazama obrade. 

Plavi “stubići” su uzorci naručeni kao redovni, a crveni su hitni uzorci.

Kada nanesete kursor miša na neki od stubića vidite tačan broj uzoraka u tom statusu.

Ukoliko Vas ipak zanima samo neki određeni uzorak, onda jednostavno odaberite uzorak koji Vas zanima sa padajuće liste.

6. Izvještaj: Aktivnosti na uzorku

Ovo je jedan jako koristan izvještaj, gdje možete za bilo koji uzorak u laboratoriji dobiti sve podatke o njemu - nešto kao dosije uzorka.

Naime, ovdje prikazujemo sve što se desilo sa uzorkom od njegovog dolaska (nastanka) u laboratoriji, pa do printanja rezultata.

I ne samo da bilježimo tačan datum i vrijeme kada je neka akcija izvršena nad uzorkom, nego idemo i korak dalje pa tako bilježimo i koji je to korisnik, tj. (uposlenik laboratorije) uradio tu akciju (recimo verificirao uzorak).

Sigurni smo da Vam ovi podaci mogu biti jako korisni u situaciji kada želite da imate potpunu sliku o nekom uzorku, tj. kada se “Šerlokovski” bacite u istraživanje :)

Kako izgleda i kako se koristi ovaj izvještaj?

Kada otvorite izvještaj klikom na “Saznaj više” jednostavno upišite broj uzorka koji Vas zanima i idite na OK.

Sada će se prikazati svi detalji vezani za aktivnosti na ovom uzorku, pa tako imate naziv akcije (događaja) na uzorku, datum i vrijeme kada se to desilo, te na kraju i podatak o tome koji je korisnik (uposlenik laboratorija) izvršio tu akciju, recimo verifikaciju.

Naredna dva izvještaja predstavljaju pokazatelj opterećenja (loada-a) kao i aktivnosti

7. Izvještaj o radu korisnika

Ovaj izvještaj bi se donekle mogao nazvati dnevnik rada. 

Radi se o tome da ovdje vidite koliko je koji neki od korisnika uzoraka prijavio, radio sa njima u obradi, ili verifikovao. 

Dakle, možete odabrati sa liste bilo kojeg uposlenika laboratorije i vidjeti popis svih uzoraka (po vrsti uzorka) i broj akcija koje je on imao nad njima za određeni vremenski period.

Smatramo da je ovaj izvještaj koristan kada želite da na brz i jednostavan način vidite aktivnost, opterećenje uposlenika laboratorije, ili podatak o tome u kojoj fazi obrade on najčešće učestvuje.

Kako izgleda i kako se koristi ovaj izvještaj?

Klikom na “Saznaj više” sa početne strane reporta, vidimo listu uzoraka po vrsti uzorka te broj akcija koje je neki korisnik imao nad pojedinim uzorkom.

Klikom na “Odaberite korisnika” jednostavno nađite korisnika (uposlenika laboratorije) za kojeg Vas zanima njegova aktivnosti i odmah ćete vidjeti podatke za njega.

Vidite npr. Koliko je uzoraka seruma verifikovao, za određeni vremenski period, a na dnu imate i ukupan zbir.

8. Izvještaj o radu analizatora

Da li Vas nekad zanima koliko analiza moj laboratorij uradi ručnim upisom rezultata, a koliko automatski preko analizatora?

Ako je odgovor DA, onda imate razlog za zadovoljstvo.

Naime, ovaj izvještaj nudi upravo tu informaciju, gdje mi u pozadini računamo omjer urađenih analiza preko analizatora i onih ručno, a onda Vama nudimo tu informaciju u vidu “postotka automatizacije” - tj. u kojoj mjeri je rad laboratorije automatizovan. 

Nadalje, ovaj izvještaj nudi i uvid u “opterećenje” rada analizatora gdje vidite koliko je kojih analiza odrađeo preko analizatora te u kojem vremenskom periodu.

O načinu korištenja i dobijanja ovih informacija smo detaljnije rekli u video uputstvu.

Kako izgleda i kako se koristi ovaj izvještaj?

Na početnoj strani reporta vidimo trenutni postotak automatizacije tj. Koliko je u procentima analiza urađeno na analizatorima.

Klikom na “Saznaj više” vidimo grafikon gdje klikom na bilo koju “plavu tačku” vidimo koliko je analiza taj dan urađeno ručno (ako je linija plava).

Ispod je naravno i lista svih analiza gdje vidimo koliko njih je urađeno na koji način, te na dnu ukupan zbir ručnih i automatskih.

-------------

Naredni izvještaji daju uvid u analize koje su urađene mimo redovnog protokola, tj. nisu prvobitno tražene od strane ljekara.

9. Izvještaj: Naknadno urađene analize

Ovo je zanimljiv izvještaj. Već na naslovnoj strani imate broj analiza koje su naknadno dodane u laboratoriji, tj. nisu prvobitno naručene od strane ljekara.

Odmah tu imate i postotak naknadno dodanih analiza.

Može biti od koristi u slučajevima kada želite da znate recimo koje analize se najčešće naknadno dodaju, te da li je u usporedbi recimo sa prošlim mjesecima ovaj mjesec zabilježen povećan broj naknadno dodanih analiza na uputnicu.

Kako izgleda i kako se koristi ovaj izvještaj?

Ovdje odmah vidite broj naknadno dodanih analiza i njihov postotak od svih ukupnih urađenih analiza u laboratoriji.

Na ovom izvještaju imamo grafikon na kojem je prikazan ukupan broj naručenih analiza (označen sa plavom crtom), te naknadno dodane analize (crvena boja).

Ispod se nalazi lista analiza sa brojem naknadnih i brojem ukupno naručenih analiza.

10. Izvještaj: Analize koje nisu zahtjevane

Ovdje možete da vidite sve analize koje su urađene na analizatorima, a koje nisu naručene incijialno na uputnici ljekara, niti za njih postoji broj protokola u laboratoriji.

Dakle, to su sve one analize koje su uređene mimo sistema.

Također, možete odabrati neki od analizatora i vidjeti koliko je na njemu urađeno takvih analiza, koje su to analize itd.

Kako izgleda i kako se koristi ovaj izvještaj?

Na naslovnoj strani izvještaja će biti broj urađenih analiza na analizatoru, a koje nisu naručene od strane ljekara, niti su u protokolu vašeg laboratorija.

I ovaj izvještaj ima grafikon preko kojeg vidite koliko je tih analiza rađeno za koji dan.

Dodatno, možete odabrati tačno određeni analizator klikom na “Odaberite analizator”


i tada će Vam biti prikazani samo podaci za taj analizator.

11. Knjiga protokola

Ovo je klasična knjiga protokola, koja je kao takva zakonski propisana kao obavezan način vođenja evidencije o radu laboratorije.

Ukoliko Vas detaljno zanima rad laboratorije, ovo je izvještaj koji će biti od velike koristi.

Jednim klikom isprintajte knjigu protokola, i to je to.

Kako izgleda i kako se koristi ovaj izvještaj?

Klikom na “Saznaj više” vidimo sve neophodne podatke za knjigu protokola i prikazan je odmah protokol za današnji dan. 

Podaci koje imate u knjizi protokola su: Redni broj, Datum, Broj protokola, Pacijent, JMBG, i Lokacija (odakle je upućen pacijent).

Izvještaj možete i isprintati. isprintati klikom na ikonicu “Printer”.

Time smo došli do kraja ovog uputstva.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?