Nova prijava u Wizard Air-u

Saznaj sve o novoj redizajniranoj prijavi u Wizard Air-u koja prati Vaš način rada

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Pozdrav,

U ovom članku ćemo ukratko proći kroz sve izmjene i novosti pri naručivanju nove uputnice za pacijenta.


Dakle, kao i dosad, da bi počeli sa kreiranjem nove uputnice prvo nađemo pacijenta preko pretrage i odaberemo ga sa liste.


Sada kada smo to uradili, na kartonu pacijenta i u samom fokusu imamo izradu nove uputnice, tj. zeleno dugme "PLUS".

Od ostalih opcija, ovdje smo ostavili još i “HISTORIJA ANALIZA” kojoj pristupate klikom na ikonicu na desnoj strani ekrana.

Sada ću kreirati jednu novu uputnicu tako što ću kliknuti na zelenu ikonicu “PLUS

 a to će me odvesti na ekran za odabir analiza.


Novina je to da je sada na ovom ekranu proces narudžbe nove uputnice podijeljen na dva koraka. 


Prvi korak

Ovdje na prvom koraku tj. ekranu "ODABIR ANALIZA" odabrat ću analize koje želim.

Na lijevoj strani ekrana imam listu analiza po kategorijama i već predefinisanim grupama.

Sada mogu da odaberem specifičan set analiza za pacijenta, recimo ukoliko se radi o sumnji na urinarnu infekciju i želim brzo da odaberem standardni set analiza koji se radi u tom slučaju, onda to radim ovako:

Na ovom prvom koraku (ekranu) popunjavam i ostale elemente uputnice

  • Odabir laboratorije

Uz odabir analiza, ovdje mogu odabrati i laboratoriju u koji šaljem uputnicu. 

Kada pravim uputnicu, za mene je već odabran moj matični laboratorij, a ako želim naručiti uputnicu za neku drugu laboratoriju, tada jednostavno odaberem traženu laboratoriju sa padajuće liste. 

Napomena: Bitno je napomenuti da ćete izmjenom laboratorije poništiti dotad odabrane analize sa liste, a Wizard Air će Vas na to upozoriti prije same izmjene, i pitati Vas da li ste sigurni da želite izmjeniti laboratorij.

  • Izmjena prioritetnosti uputnice

Desna strana ekrana je dio gdje mogu izmjeniti prioritetnost uputnice, te je označiti kao “Hitnu”.

Kada je uputnica označena kao hitna, dugme promijeni izgled i bude obojeno crvenom bojom.


  • Ostale akcije na uputnici

I na kraju, ako kliknem na ikonicu "tri crtice" vidjet ću i ostale skrivene akcije za koje smatramo da su manje bitne u ovoj fazi narudžbe - a to su “Očisti odabir” i “Dodaj komentar”.

Akcija “Dodaj komentar” može mi biti od koristi kada želim da proslijedim neku bitnu informaciju kolegama u laboratoriji.

Drugi korak

Kada sam zadovoljan odabirom analiza, prelazim na drugi korak, a to je "Pregled uputnice".

To ću uraditi tako što jednostavno kliknem na dugme “Sljedeći Korak”,


Na ovom drugom koraku, tj. ekranu "Pregled uputnice" imam jasan pregled svega onoga što sam odabrao prije samog kreiranja, tj slanja uputnice u laboratorij.


Ovdje vidim ukupan broj odabranih analiza

za koji laboratorij pravim uputnicu


ispod vidim i listu odabranih uzoraka, odnosno analiza.Pošto je proces narudžbe fino podijeljen u dva koraka, možemo lagano da idemo naprijed-nazad sa ekrana "Odabira analiza" na "Pregled uputnice" - ali samo nakon što smo prvobitno, kao u ovom primjeru, odabrali analize i kliknuli na “SLJEDEĆI KORAK".

 

Ovo mi je posebno korisno kada želim napraviti bilo kakve izmjene (edit) na uputnici.

Pokažimo na primjeru.

Recimo da sam zaboravio dodati jednu analizu na uputnicu, recimo analizu "Kalij".

Tada ću kliknuti na “Odabir analiza” na navigacijskoj traci

i kad samo to uradio to me vodi nazad na ekran za odabir analiza.

Sada mogu dodati npr. neku analizu koju sam prvobitno zaboravio i onda ponovo kliknem na "Sljedeći korak".


Drugi način na koji mogu izmjeniti uputnicu prije slanja jeste da kliknem na dugme “Izmjena uputnice” kao što vidite na videu ispod.

Nadalje, svaka izmjena uputnice će ostati zabilježena na dijelu “Aktivnosti” koju vidim ovdje ispod odabranih analiza - ali samo nakon što kreiram uputnicu.

Ako dodam neki komentar i njega ću vidjeti na aktivnostima, sa tačnim vremenom kada sam ga dodao.


I na kraju, kada sam završio sa odabirom analiza, te ostalih elemenata na uputnici, jednostavno ću kliknuti na dugme “Kreiraj uputnicu”.

Time sam uspješno napravio novu uputnicu koja se automatski i elektronski šalje u laboratorij koji sam odabrao na uputnici.

Napomena: Ukoliko Vaš odjel printa uputnice tada će se uputnica automatski i isprintati.

Sretno sa radom
Vaš WizardHealth tim

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?