U novoj verziji Wizard Lab-a smo omogućili za laboratorije koje imaju ispostave na više lokacija da jednostavno pošalju uzorke sa jedne na drugu lokaciju.

Ako Vaš laboratorij ima više lokacija, tada ćete pokraj naziva laboratorije uvijek vidjeti i da li ste npr. u "Glavnoj laboratoriji", ili nekoj drugoj lokaciji.

U mom slučaju to je "Gradski lab", i uzorke koje ne mogu da uradim u svom labu, poslat ću u "Glavni lab".

U ovom članku ćemo pojasniti prijavu i slanje uzoraka na drugu lokaciju (lab).

Pa krenimo.

Prijavimo uzorak koji se ne može uraditi u Vašem laboratoriju, recimo "Test ovisnosti".

Prijava je ostala potpuno ista, osim što sada možete prijaviti uzorak iako analize na uzorku nemaju metodu u Vašem labu.

Kada snimimo uzorak, odemo na radnu listu gdje nam se nalaze "Novi" uzorci i ovdje vidimo uzorak koji smo upravo dodali.

Primjećujemo da nam ovaj uzorak ima drugačiju ikonicu od regularnih uzoraka.

Ova ikonica "Dvije crtice" nam odmah govori da je ovo uzorak koji nema metodu u našem labu i tako možete znati da taj uzorak morate da šaljete u drugi lab.

Dakle, kada ste na radnoj listi, vrlo jednostavno možete vidjeti koje uzorke treba da šaljete u drugi lab, recimo na našoj trenutnoj listi, imamo 3 uzorka za slanje.

Sada ćemo poslati ove uzorke u drugi lab.

Da bismo poslali uzorak u drugi laboratorij, prvo što uradimo je da sa radne liste kliknemo na dugme za slanje uzoraka.

Sada će nam se otvoriti novi prozor, gdje dodajemo uzorak za slanje, skeniranjem barkod uzorka, ili jednostavnim ručnim upisom broja uzorka.

Dakle, uzmemo uzorak, i skeniramo ga.

Čim skeniramo uzorak, on će se automatski pojaviti na listi, i skeniramo onoliko uzoraka koliko želimo, princip dodavanja je isti.

Za ovaj primjer, ja ću ručno upisati brojeve ovih uzoraka, tj. mogu jednostavno copy/paste broj uzorka.

Sada pritisnem tipku "Enter" ili kliknem na dugme "Pretraga" da bi dodao uzorak na listu za slanje.

Nakon klika na dugme "Pretraga" vidjet ću svoj uzorak na listi za slanje.

Za uzorak ovdje odmah vidim podatke od kojeg je pacijenta uzorak, vrstu uzorka, te vrijeme prijave uzorka u laboratorij.

Sada mogu dodati i ostale uzorke, i proces dodavanja je uvijek isti.

Ja sam u našem slučaju ubacio 4 uzorka na listu za slanje i sve ih vidim na listi.

Kada smo dodali sve uzorke koje želimo poslati na drugu lokaciju, na dnu ekrana vidimo i ukupan broj uzoraka na listi za slanje

Odmah tu imamo i mjesto za odabir laboratorije u koju šaljemo uzorke.

Odabrat ćemo nap "Glavni lab" sa liste laboratorija u koje je moguće slati uzorke.

Napomena: moramo odabrati laboratorij u koji šaljemo uzorke, inače sistem neće dopustiti slanje uzoraka.

I na kraju, kada smo sigurni da su to svi uzorci koje želimo poslati, kliknimo na dugme “POŠALJI”.

Kao potvrdu, dobit ćemo obavijest da smo uspješno poslali uzorke u drugi laboratorij.

Sada kada smo poslali uzorke, mi ih više ne vidimo na radnoj listi u svom laboratoriju, ali ih možete naći pretragom uzoraka.

Takođe, možete vidjeti da li su upisani rezultati, da li su verifikovani itd.

Dakle, možete da vidite šta se dešava sa uzorkom ako Vas zanima, ali ne možete vršiti nikakve izmjene na njemu.

Na drugoj strani, Vaše kolege u drugom labu će kada otvore Wizard Lab, na radnoj listi imati dodatni status uzorka, a to je "DOLAZEĆI" uzorci i tada će aktivirati uzorke koje ste im Vi poslali.

Više o prijemu tj. aktivaciji poslanih uzoraka pročitajte u ovom članku.

Time smo došli do kraja ovog uputstva. 

Nadamo se da će Vam biti od koristi.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?