Novi izgled kartona pacijenta

Saznajte sve o novom izgledu kartona pacijenta gdje su sada uputnice hronološki poredane kao na početnom ekranu

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

U novoj verziji Wizard Air-a izmjenili smo izgled kartona pacijenta.

Na kartonu pacijenta sada imamo zaglavlje sa podacima o pacijentu i listu uputnica ispod toga.

Pojasnimo sada detaljnije i jedno i drugo.

1. Zaglavlje sa podacima o pacijentu

Dakle, sada kada otvorite karton pacijenta, na samom vrhu, tj. zaglavlju, imate istaknuto ime i prezime pacijenta sa osnovnim podacima.

Slika tj. avatar odmah ukazuje na spol pacijenta, a odmah do njegovog imena imamo i podatak o tome koliko godina ima pacijent.

Ispod toga ćete uvijek moći vidjeti i njegov identifikator (JMBG), te njegovu e-mail adresu na koju možete da mu pošaljete nalaz.

E-mail pacijenta će biti vidljiv samo ukoliko je upisan e-mail za pacijenta u Wizard Air-u.

Time su svi osnovni podaci o pacijentu dostupni čim otvorite njegov karton.

Tako da u slučajevima kada se želite uvjeriti da se radi zaista o pacijentu kojeg tražite, odmah provjerite pacijentov identifikator i koliko ima godina bez potrebe da napustite njegov karton.

Kao i dosad, klikom na ime i prezime pacijenta možete otvoriti dodatno profil pacijenta da biste izmjenili njegove lične podatke.


Pogledajmo sada novi izgled zaglavlja kartona pacijenta uporedo sa starim izgledom:

 - STARI IZGLED - 

Stari izgled kartona pacijenta, gdje u vrhu imamo samo sliku, ime i prezime pacijenta, te koliko on ima godina.

 
- NOVI IZGLED - 

Ovdje vidimo novi izgled sa zaglavljem koje sadrži sve bitne podatke o pacijentu: avatar, ime i prezime, godine, JMBG i e-mail.


Kao što vidimo na slici, dugme za pravljenje nove uputnice se sada nalazi na desnoj strani, i klikom na “Nova uputnica” kreirate novu uputnicu za Vašeg pacijenta isto kao i dosada.

Ispod zaglavlja sa podacima o pacijentu nalazi se lista uputnica, koju ćemo detaljno pokazati u dijelu teksta ispod.

2. Lista uputnica

Lista uputnica je također doživjela važne izmjene.

U vrhu lijevo imali ste veliko dugme za naručivanje nove uputnice, a sami redoslijed uputnica je bio podijeljen prema statusu -  u vrhu ekrana uputnice koje su U TOKU, a na dnu ZAVRŠENE uputnice. 

Praćenjem načina rada i kroz razgovore sa Vama, shvatili smo da je Vama najbitnije da su sve uputnice jasno vidljive i da su poredane po datumu, odnosno da su najnovije i aktivne uputnice na vrhu ekrana.

Na slici ispod vidite da su uputnice hronološki poredane, pa imate uputnice od danas, pa ispod od jučer, pa nadalje po datumima.

Tako sada imate listu uputnica, slično kao na početnom ekranu, gdje su najnovije uputnice na vrhu ekrana, i gdje jasno vidite:

  • datum uputnice

  • koji ljekar je naručio i njegova specijalnost

  • vrstu laboratorija 

  • vrijeme zadnje izmjene statusa uputnice

  • i na kraju sami status uputnice

Kao i dosad, klikom na uputnicu možemo je otvoriti, a skroz desno imamo ikonicu označenu sa “tri tačke”.

Ova ikonica sadrži najbitnije akcije koje Vam mogu zatrebati kada se nalazite na ekranu pacijenta, a to su npr na statusu "Završeno":

  • Isprintaj nalaz

  • Poslati e-mailom

Ili na statusu "Naručeno":

  • Izmijeni Uputnicu

  • Isprintaj Uputnicu

  • Otkaži Uputnicu


Na GIF-u ispod vidite kako to izgleda kada kliknete na ovu ikonicu


Napomena
: Opcija klika na ovu ikonicu je omogućena samo za uputnice koje su u statusu Naručeno i Završeno.

Time smo došli do kraja ovog članka, i vjerujemo da će Vam ove izmjene omogućiti još brži i lakši rad.


Sretno sa radom
Vaš WizardHealth tim

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?