U ovom članku pojasnit ćemo radnu listu i nove filtere.

Dakle, radna lista uzoraka je početno i centralno mjesto za Vaš laboratorij.

Nova i redizajnirana radna lista sada nudi dva osnovna načina pregleda i to pregled:

  • Po Uzorcima i 

  • Po Pacijentima

Način pregleda možete sami da odaberete tako što idete na "Lista uputa" i ovdje odaberete pregled koji želite.

Kada je odabran način pregleda po uzorcima, uzorci na listi su prikazani jedan ispod drugog, s tim što je kao i dosad poredak takav da su Hitni uzorci uvijek na vrhu, a zatim ispod njih idu najstariji prijavljeni uzorci, dok se skroz na dnu liste nalaze uzorci koje smo zadnje prijavili.

Sa same slike vidimo da ovdje imamo jasno prikazane podatke o uzorku, a boja uzorka vizuelno olakšava razlikovanje uzoraka po vrsti.

Dakle ovdje vidimo broj uzorka, vrstu uzorka u boji koja odgovara toj vrsti uzorka, ime i prezime pacijenta, tačan datum i vrijeme prijave uzorka, te prioritetnost uzorka, odnosno da li je Rutina ili Hitno.

Ukoliko otvorimo neki uzorak, a on pripada uputi koja ima više uzoraka prijavljenih, tada će nam se otvoriti ovaj uzorak, ali jednostavnim klikom na uzorke možemo da vidimo i druge uzorke na ovoj prijavi.

Ono što je ostalo isto jesu statusi uzoraka, koje vidite iznad liste uzoraka i preko kojih kao i dosad jednostavno pratite kretanje uzoraka kroz laboratoriju.

Što se tiče načina rada sa uzorcima, njihovim statusima, tu se ništa nije promijenilo.

Desno vidimo i dugme za prijavu novog uzorka, koji možete prijaviti ručno, ili aktivirati elektronsku prijavu po više parametara, a više o prijavi uzoraka pročitajte u ovim člancima:

I na kraju ako želimo da vidimo radnu listu po pacijentima, odaberemo taj prikaz liste i sada vidimo listu po prijavama pacijenata, koje ako sadrže više uzoraka to odmah možemo i vidjeti jer su nazivi uzoraka prikazani ispod imena pacijenta.

Dakle, svi uzorci sa jedne prijave pacijenta grupisani su na njegovo ime, te uvijek možemo otvoriti uputu i pregledati uzorke i pretrage.

- Filteri -

Sjajna stvar u novoj verziji Wizard Lab-a su i novi filteri na radnoj listi, koji Vam sada omogućavaju da spasite više filtera sa kojima možete pretraživati uzorke u svim statusima.

Pogledajmo kako.

Kliknemo na "Dodaj filter" i recimo da želimo da vidimo sve hitne uzorke za nekog pacijenta.

Kliknemo na "Aktiviraj filtere" i vidimo da imamo samo jedan uzorak.

Ako sada kliknemo na status "U radu" i "Završeni", vidjet ćemo da je lista prazna, jer je filter aktivan kroz cijeli proces navigacije kroz statuse uzoraka.

Dakle, ne morate više nanovo praviti filter svaki put kada izmjenite status uzoraka koje pratite.

Nadalje, filtere uvijek možete dodavati i brisati jednostavnim klikom na ikonicu "X" kraj naziva filtera, i lista se automatski osvježava tako da prikazuje uzorke po odabranom filteru.

U slučaju ako niste mogli preko filtera naći traženi uzorak, možete preko ikonice "Pretraži"

I onda odaberete pretragu po broju uzorka

Ako želite da nađete nekog pacijenta, to možete uraditi po imenu pacijenta, ili njegovom identifikatoru, odnosno JMBG-u.

Nakon što upišete ime, prikazat će se lista imena, ili ako upišete cijelo ime i prezime onda samo vaš traženi pacijent,

Time smo došli do kraja ovog uputstva, a ukoliko su Vam potrebna dodatna pojašnjenja pišite nam preko chat-a i naš tim za podršku će Vam rado pomoći.


Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?