Dakle, u WizardLab-u postoje 2 načina dodavanja nove upute:

  • Prva je da kreiramo novu uputnicu direktno (ručno) u WizardLab-u, a 

  • Druga je da aktiviramo elektronsku uputu

U ovom članku pojasnit ćemo u detalje kako da aktivirate elektronsku uputu u WizardLab-u.

Odmah na početku treba da napomenemo da je sada proces prijave podijeljen na 2 koraka.

- Korak 1.

Prvo što trebamo uraditi je da sa početne radne liste kliknemo na "NOVA PRIJAVA"


i sada se nalazimo na prvom koraku prijave.

Ovdje na prvom koraku odaberemo opciju "DODAJ ELEKTRONSKI". 

Novost je da sada elektronske upute možemo pronaći preko više parametara i to po:

  • Broju uputnice

  • Identifikatoru pacijenta (JMBG), te

  • Imenu i prezimenu pacijenta

Ovdje preporučujemo da prvo tražite po broju uputnice i identifikatoru, jer je to najsigurniji način i šanse da se aktivira pogrešna uputa su gotovo nepostojeće.

Bitna novost je to da odsad možete aktivirati samo one upute koje su naručene za rad u Vašem laboratoriju, te se neće više desiti situacija da se uzme u rad uzorak namijenjen za rad u drugom labu.

Za primjer, aktivirajmo elektronsku uputu po broju upute.

Odaberemo pretragu po "BROJU UPUTNICE"

i ovdje upišemo broj uputnice, te kliknemo na "PRONAĐITE UPUTU".

Sada vidimo uputu, te podatke o tome:

  •  za kojeg pacijenta je naručena, 

  • njen broj, 

  • ko je naručio i odakle,

  •  za koji laboratorij, te na kraju i 

  • kada je tačno naručena.

Ako je uputa naručena za naš laboratorij, tada jednostavno kliknemo na nju  i time prelazimo na drugi korak prijave.

- Korak 2.

Na drugom koraku su nam već popunjeni svi podaci o uputnici, uključujući i tražene pretrage.

Možemo primjetiti da svaka vrsta uzorka ima svoju boju, te klikom na naziv uzorka

Ukoliko postoji komentar od strane liječnika na uputnici, njega možemo otvoriti na desnoj strani ekrana, i odmah vidjeti po broju i koliko komentara je na uputi.

Način dodavanja komentara na uputu i pregled istih je isti kao i kod upisivanja nove upute ručno u WizardLab i o tome više klikom na link na taj članak na bazi znanja.

I na kraju, ako smo pregledali uputu i sve se čini ok, onda jednostavno idemo na dugme "ZAVRŠI PRIJAVU", i time prelazimo na pregled upute.

Napomena da ukoliko prvi put radite prijavu sa tog računara, morat ćete odabrati i printer za naljepnice, a svaki naredni put printat će se sa ovog odabranog printera, bez da morate odabrati printer.

Na pregledu upute, vidimo sve podatke o novoj uputi, te imamo info o tome koliko smo uzoraka pustili u rad, 

te dugme za prijavu nove upute ukoliko želimo nastaviti sa aktivacijom narednih uputnica.

Time smo došli do kraja ovog uputstva, a ukoliko želite saznati više, pogledajte i ostala uputstva vezana za rad u WizardLab-u.

Za sva dodatna pojašnjenja pišite nam i preko chat-a, a naš tim za podršku će Vam rado pomoći.


Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?