Što se tiče obrade uzoraka, način samog rada se nije izmjenio, dakle uzorci mijenjaju status kao i dosada, dakle čim se snimi bar jedan rezultat pretrage, zatim kada su svi rezultati snimljeni uzorak se odobri, te na kraju ide verifikacija.

Dakle, sve je ostalo isto, jedino je došlo do izmjena u izgledu, te su neke akcije sada prezentovane na novi način.

Dakle,  na radnoj listi nađemo jedan uzorak koji je u statusu "NOVI". 

Kada ga otvorimo, vidimo da je sada pregled uzorka podijeljen na dvije cjeline:

 • podaci o prijavi

 • podaci o uzorku/uzorcima

U vrhu vidimo sve podatke o prijavi, uz jasno istaknut broj prijave, a ispod vidimo podatke o samom uzorku, ili uzorcima.

Podatke o prijavi sada možemo odmah odavde i izmjeniti, i to klikom na ovu ikonicu

koja nudi opciju:

 • Izmjene uputnice i 

 • Izmjene pacijenta

Klikom na "Izmjena uputnice", otvara nam se prozor gdje možemo izmjeniti pošiljaoca uzorka, i doktora koji je naručio

dok klikom na "Izmjena pacijenta" možemo izmjeniti podatke o pacijentu.

Ispod podataka o prijavi, imamo podatke o uzorku, gdje možete primjetiti ljubičastu boju koja označava vrstu uzorka,

zatim ikonicu sivi krug koja označava da je uzorak u statusu "NOVI", vidimo da je uzorak "HITAN", a  ispod se nalaze i sve pretrage koje su tražene.

Klikom na naziv uzorka možemo da vidimo detalje o uzorku, te da izmjenimo metodu - ukoliko za to postoji potreba.

Nadalje, klikom na ikonicu "3 crtice"

imamo dodatne opcije da:

 • Odbijemo uzorak

 • Dodamo nove analize na uzorak

 • Isprintamo naljepnicu i na kraju

 • Izmjenimo uzorak

Za uspješno odbijanje uzorka, odaberete opciju "Odbij uzorak"  i tu ćemo morati dodati i razlog odbijanja i to snimiti. 

Napominjemo da kada jednom odbijete uzorak, razlog odbijanja uzorka će automatski biti vidljiv na nalazu, i ne možete više da dodajete komentar ili bilo šta drugo na ovaj uzorak.

Ako na jednoj uputi postoji više uzoraka, tada je odbijen samo jedan uzorak, a ne i cijela prijava.

Nadalje, ukoliko ste greškom odbili uzorak, možete da ga vratite u rad klikom na dugme "Poništi odbijanje".

Ukoliko želimo dodati još analiza na uzorak, odaberemo opciju "Dodaj analize"

otvorit će nam se prozor sa svim analizama za ovaj uzorak, te možemo označiti pojedinačno svaku analizu

ili jednim klikom odabrati sve raspoložive analize

i dodati ih na uzorak klikom na dugme "DODAJ".

Klikom na "PRINTAJ NALJEPNICU" možemo ponovo isprintat naljepnicu, dok klikom na opciju "IZMJENA UZORKA

možemo izmjeniti prioritetnost uzorka, dodati ime osobe koja je uzela uzorak, te mjesto i datum/vrijeme uzimanja uzorka.

Na desnoj strani vidimo i broj komentara na uzorku/uputi, te klikom na ovaj broj 

otvaramo prozor za komentare gdje možemo vidjeti postojeće komentare od ljekara ili sa prijave

 te dodati eventualno komentar samo na "UZORAK" ili ipak na cijelu "PRIJAVU".

Kada dodamo komentar, on neće biti prikazan na nalazu, osim ako ga ne označimo kao takvog klikom na ikonicu "Oko".

Kada je komentar označen da bude vidljiv na nalazu, bit će obojen plavom bojom

a vrijedi pomenuti da ovdje možete i brisati komentar klikom na ikonicu "X".

Prozor za upis komentara zatvarmo klikom na "X" u gornjem desnom uglu ekrana.

Na kraju, ako ručno upisujemo rezultat analize, to radimo isto kao i dosad.

Za primjer upišimo rezultat za ovu analizu, i upisat ćemo namjerno rezultat van referentnog intervala.

Nakon upisa rezultata, kliknem na "SNIMI PROMJENE"

 i vidimo da je rezultat snimljen.

Primjećujemo da je uzorak automatski prešao iz "NOVI" u status "U RADU", te se izmjenila i boja ikonice.

Polje rezultata obojeno je crvenom bojom, kao i dosad, jer je rezultat van referentnog intervala.

Ako želimo ponoviti ovu analizu,  onda ćemo to uraditi klikom na ovu ikonicu "Strelica".

Time se "otključa" polje za upis rezultata i sada možemo upisati novi rezultat, te opet snimiti klikom na dugme "SNIMI PROMJENE".

Sada ćemo vidjeti i znak “ZVIJEZDICA” pored rezultata analize, koja nam ukazuje na to  da je ovaj rezultat ponavljan.

Kada su upisani svi rezultati, kliknemo na "ODOBRI REZULTATE"

i time uzorak prelazi u status "ODOBREN", a ikonica statusa dobije zelenu boju na okviru kruga.

Kada je uzorak odobren, sada preostaje da se uradi verifikacija.

Verifikacija uzoraka

Nakon što su završeni rezultati, i uzorak je u statusu "ODOBRENI", verifikator laboratorije može nakon pregleda da:

 • Uzorak vrati u rad klikom na dugme "VRATI U RAD", gdje je potrebno upisati razlog vraćanja uzorka u rad

 ili da 

 • Uzorak verifikuje klikom na dugme "VERIFIKUJ REZULTATE"

Verifikator, prije same verifikacije može da pogleda komentare, te označi koji od komentara treba da idu na nalaz, a koji ne.

Nakon uspješne verifikacije primjetimo da je ikonica statusa uzorka sada puni zeleni krug što označava da je uzorak završen i verifikovan.

Sada nam se automatski otvaraju nove opcije, i to da:

 • Poništimo verifikaciju klikom na "PONIŠTI VERIFIKACIJU" , te zatim dodamo razlog za poništavanje, kao i da 

 • Ispišemo rezultate analiza uzorka klikom na "Ispis rezultata"


 te na kraju i da 

 • Ispišemo nalaz klikom na dugme "Ispiši nalaz" te time ispišemo cijeli nalaz.

Ukoliko ipak želite da radite printanje više nalaza za pacijente odjednom, preporučujemo da odaberete prikaz prijave "PO PACIJENTIMA", te idete na pregled "ZAVRŠENIH" prijava, i tu sada možete printati više nalaza jednostavnim klikom na printer ikonice.

Time smo došli do kraja ovog uputstva, a ukoliko su Vam potrebna dodatna pojašnjenja pišite nam preko chat-a i naš tim za podršku će Vam rado pomoći.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?