Komentar na cijelu prijavu/nalaz možete dodati odmah na prijavi pacijenta ili u toku obrade, dok komentar na uzorak možete dodati kada tek prijavljujete uzorak.

Napomena: Ako su slike i GIF-ovi premali na prikazu, otvorite ih u novom tab-u desnim klikom na sliku/GIF i "Open image in New tab" ili "Otvori sliku u novoj kartici".

  1. Dodavanje komentara na prijavu/nalaz

Na prijavi, moguće je dodati komentar na cijelu prijavu, a to možemo uraditi tako što u desnom uglu otvorimo polje za upis komentara klikom na broj "0", ili ukoliko npr. prijava stigne sa već jednim upisanim komentarom od strane ljekara, tada će to biti "1".

Sada nam se otvara polje za upis komentara gdje možemo upisati neki komentar na prijavu.

Slijedeći korak je da kliknemo na polje za upis komentara naznačeno na slici iznad i time nam se otvara editor za upis teksta komentara.

Sada upišemo komentar

Kao što vidite, ispod mjesta za upis teksta komentara imate alatnu traku za formatiranje teksta, tj. ako želite da napravite listu, boldirate tekst itd.

Ovdje je bitno spomenuti da možete umjesto slobodnog upisa komentara da odaberete neki od predefinisanih komentara, a njih možete naći klikom na ikonicu na alatnoj traci kao na primjeru ispod.

Kada kliknete na ikonicu, ponude Vam se predefinisani komentari pa ako neki od njih želite učitati kao svoj komentar odaberite ga.

Predefinisani komentar koji odaberete možete nakon toga i da editujete po Vašoj želji.

Ukoliko imate mnogo predefinisanih komentara, možete pronaći komentar preko polja za pretragu

Napomena: Predefinisani komentari u Vašem laboratoriju se moraju dodati kroz administraciju, pa ukoliko nemate pristup, molimo da se obratite našem timu za podršku korisnicima da se dodaju potrebni komentari.

Kada ste upisali komentar, preostaje da kliknete na dugme "Snimi Komentar" i time ste dodali komentar na prijavu.

Sada kada ste dodali komentar vidite ko je dodao komentar i kada, te da je dodan komentar na cijelu prijavu.

Ovako dodan komentar neće se prikazivati na nalazu, a ako želite da ga vidite na nalazu, onda to morate odabrati klikom na ikonicu "oko" nakon što nanesete miš na komentar.

Kada to uradite, komentar će biti obojen u plavu boju.

Ukoliko ipak želite obrisati komentar, kliknite na ikonicu "X".

Sada na prijavi vidimo da imamo jedan dodan komentar, koji smo upravo dodali.

Komentar na cijelu prijavu/nalaz možete dodati i na obradi uzoraka, a to možete vidjeti u nastavku članka.

2. Dodavanje komentara na uzorak

Komentar na uzorak možete dodati već na obradi, postupak dodavanja komentara je gotovo isti kao za dodavanje komentara na prijavi, samo je potrebno pri dodavanju komentara da odaberete da je to komentar na uzorak.

Dakle, uzorak koji smo maloprije snimili, sada je u obradi i kliknemo opet na polje za upis komentara.

Sada vidimo da imamo opciju da dodamo komentar:

  • na kompletan nalaz

  • za EDTA uzorak

  • za Citrat (1+4) - krv uzorak

Mi ćemo sada dodati komentar na uzorak EDTA u primjeru ispod.

Sada vidimo da smo dodali novi komentar i na koji uzorak.

Time smo došli do kraja ovog uputstva, a za sva dodatna pojašnjenja pišite nam preko chat-a i naš tim za podršku će Vam rado pomoći.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?