Filteri su odličan alat za pravljenje pregleda uzoraka ili prijava onako kako Vama odgovara, ili kada jednostavno želite da brzo nađete neke uzorke ili prijave.

Dakle, kada hoćete da filtrirate radnu listu, kliknete na "+Novi Filter" i tada ovisno od prikaza radne liste po uzorku ili prijavi imat ćete drugačije ponuđene filtere.

Ako je odabran prikaz radne liste po prijavi, imat ćete ove filtere na raspolaganju:

Dok ako odaberete prikaz radne liste po uzorku, tada imate:

Pokažimo sada na jednom primjeru kako da iskoristimo filtere da prikažemo sve uzorke "seruma" i "edta", a koji su hitni.

Dakle, kliknut ćemo na "+Novi Filter" i iz ponuđenih filtera odabrati "Filtriraj po vrsti uzorka".

Kada smo to uradili, ponudit će nam se odabir i pretraga svih uzoraka.

Lista uzoraka nudi do 5 uzoraka, i ovdje su poredani po poziciju uzorka u sistemu.

Mi sada ovdje možemo jednostavno pronaći uzorke pretragom.

Čim odaberemo jedan uzorak, u našem slučaju "serum", on nam bude "zakačen" na vrhu i možemo nastaviti tražiti i dodavati još uzoraka.

Mi ćemo označiti i "edta" uzorak i nakon odabira uzoraka kliknemo bilo gdje na ekranu.

Vidimo da sada imamo listu uzoraka po filteru "vrsta uzoraka" i samo te uzorke na listi.

Međutim, nismo još završili sa filtriranjem, jer su nam prikazani i hitni i rutinski uzorci.

Zato ćemo sada odabrati još jedan filter, a to je po filter po prioritetnosti, da bismo vidjeli samo hitne uzorke.

Ovo filtriranje naravno ima više smisla kada imate više uzoraka, a ne ovako mali broj kao mi na ovom testnom primjeru.

Sada imamo filter kakav smo tražili, ali ustvari neću da imam i serum i edta uzorak na ovom pregledu, nego hoću samo uzorke edta.

To sad mogu jednostavno izmjeniti tako što kliknem na filter i jednostavno "otkačim" uzorak serum.

Napomena: Kao što vidite, sistem je upamtio zadnju pretragu uzoraka od maloprije, što može biti korisno.

Sada znači imamo listu kakvu želimo, a možemo sada dodatno odabrati i period npr. danas ili zadnjih 7 dana ako imamo potrebu.

Spomenimo da svaki od filtera možete i izbrisati jednostavnim klikom na "x" na filteru kojeg želite ukloniti.

Međutim, sada kada mi ova lista odgovara mogu sebi spasiti ovaj izgled liste sa ovim filterima.

Tako da ako je ovo pregled koji koristim svakodnevno ili periodično, ne moram svaki put da dodajem ove filtere, nego ću ovaj izgled radne liste spasiti kao segment.

Da bi to uradio, kliknem na "Dodatne akcije" i tu imam opciju da:

  • Snimim kao novi segment

  • Snimim u postojeći segment

Mi ćemo sada odabrati "Snimi kao novi segment", a detaljnije o segmentima saznajte u dijelu koji se detaljnije bavi time klikom ovdje.

I na kraju, morat ćemo da imenujemo naš segment i da kliknemo "Snimi"

Čim snimimo novi segment, vidjet ćemo da smo automatski na tom segmentu.

Sada nam je ovaj pregled uvijek dostupan na samo 2 klika mišem.

Znači sa radne liste kad se logiramo idemo na segmente i odaberemo naš novi segment "Hitni uzorci seruma".

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?