Broj uzorka u WizardLab-u
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Ovdje ćemo ukratko pojasniti šta svaki broj u broju uzorka predstavlja, a što Vam svakako može biti korisna informacija za svakodnevni rad.

Dakle, na primjeru pogledajmo od čega se sada sastoji broj uzorka:

Broj uzorka: 020401000501  (ddmmllxxxxyy) gdje je:
d - dan
m - mjesec
l - šifra laboratorije
x -  redni broj prijave za taj dan
y - redni broj uzorka na prijavi


U broju uzorka zadnja 2 broja (yy) predstavljaju redni broj uzorka na prijavi pacijenta, a poredak 01, 02, 03 se određuje zavisno o redoslijedu dodavanja na samoj prijavi pacijenta.

Pa bi tako primjeri broja protokola za neke pacijente bi bili:

  • Primjer 1.
    Za pacijenta Edo Avdić dodali smo na prijavi 2 uzorka, prvo smo dodali analize iz krvi, a potom analize iz urina, pa će brojevi uzoraka biti:

  • 020401000501 - EDTA-krv/venska

  • 020401000502 - urin-porcija

Na slikama ispod vidite kako je prvi dodani uzorak EDTA-krv/venska dobio broj 01, a uzorak Urin-porcija broj 02.

  • Primjer 2.
    Za pacijenticu Ines Ivić na prijavi smo dodali također 2 uzorka, ali smo prvo dodali analize iz uzorka Urina, a potom iz uzorka EDTA-krv/venska, pa je broj uzoraka:

  • 020401000301 - urin-porcija

  • 020401000302 - EDTA-krv/venska

Na slikama ispod vidite kako je prvi dodani uzorak Urin-porcijadobio broj 01, a uzorak EDTA-krv/venska broj 02.


Za sva ostala pitanja, javite se našem timu za podršku korisnicima.


Sretno sa radom.
Vaš WizardHealth tim.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?