Da bi se prikazao potpis na nalazu, potrebno je da svaki verifikator u WizardLab-u ima dodan potpis na svojim ličnim postavkama.

Potpis jednostavno dodate tako što odete na lične postavke

I klikom na tekst "Ukloni sliku i postavi standardni potpis" možete da odaberete sliku potpisa sa vašeg računara.

Kada ste odabrali sliku potpisa, nakon toga zakačite i tačnicu na "Prikaz potpis na nalazima".

Na taj način će biti prikazan Vaš potpis na nalazu.

Kada ste zadovoljni izmjenama, kliknite na dugme "Snimi".

Jeste li pronašli odgovor?