Iznad liste uzoraka su Vam vidljivi statusi uzoraka preko kojih jednostavno možete pratite kretanje uzoraka kroz laboratoriju. 

Navigacija po statusima je jednostavna, dakle samo kliknete status koji želite i radna lista će se filtrirati po uzorcima u tom statusu.

Možete da znate koji je status trenutno odabran po izgledu ikonica statusa, jer će odabrani status imati bijelu podlogu i slova u plavoj boji.

Dakle, imamo ukupno četiri statusa uzoraka:

  • Novi 

  • U radu

  • Odobreni

  • Završeni

Status "Novi"

Ukratko, uzorci koje tek prijavite će Vam se nalaziti u statusu "Novi" i bit će tu sve dok se ne upiše neki rezultat analize, tj. dok ne uđe uzorak u rad.

Status "U radu"

Ovdje će Vam se nalaziti svi uzorci koji su u radu, tj. imaju upisan rezultat analize, međutim nisu još uvijek odobreni.

Status "Odobreni"

Kada su rezultati upisani, uzorak mora da se odobri pri obradi, i kada se to učini uzorak dobije status "Odobren" i on je spreman za verifikaciju, ili u nekim slučajevima se može i vratiti ponovo u rad.

Dakle, ovdje se nalaze svi uzorci koji su završeni i odobreni i čekaju na verifikaciju od strane verifikatora.

Status "Završeni"

Ovdje se nalaze svi uzorci koji su završeni, tj. upisani su rezultati i verifikovani su.
Uzorci u ovom statusu su spremni za printanje ili slanje nalaza.

Time smo došli do kraja ovog uputstva, a ukoliko su Vam potrebna dodatna pojašnjenja pišite nam preko chat-a i naš tim za podršku će Vam rado pomoći.


Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?