U ovom članku pojasnit ćemo u detalje kako da prijavite novi uzorak u WizardLab.

Proces prijave podijeljen je na 2 koraka gdje na prvom koraku upisujete podatke o uzorku, a na drugom koraku dodajete analize i komentar po potrebi.

Prvo što trebamo uraditi je da sa početne radne liste kliknemo na "NOVA PRIJAVA"

Kada smo to uradili, nalazimo se na prvom koraku prijave gdje dodajemo podatke o uzorku.

Na ovom koraku treba da odlučimo o kojoj vrsti prijave se radi.

Dakle imamo 3 opcije:

  1. Kreiraj uputnicu

  2. Dodaj elektronski

  3. Prijava sanitarno

Odmah da kažemo da opcija pod brojem 2. "Dodaj elektronski" služi kada prijavljujemo tj. aktiviramo elektronsku uputnicu od ljekara, a u ovom tekstu mi ćemo pojasniti druge dvije opcije, jer zavisno šta odaberete postoje male razlike.

1. Kreiraj uputnicu

Ovu vrstu prijave ćemo odabrati možete odabrati kada prijavljujemo uputu tj. uzorak pacijenta - humana mikrobiologija.

Da bismo dodali novi uzorak kliknemo na "Kreiraj uputnicu".

Nakon toga dodajemo podatke o uputi, odnosno Ime pacijenta, pošiljaoca, ljekara i dijagnozu.

Pacijenta dodajete tako što upisujete njegov JMBG ili ime i kliknete "enter" i sistem će pronaći osobu koju tražite.

U slučaju kada pacijent ne postoji u sistemu, dodamo ga klikom na dugme "Dodaj novog pacijenta".

Nakon toga u polje "Pošiljaoc" dodamo ustanovu, lokaciju odakle nam dolazi uzorak/pacijent tako što sa padajuće liste lokacija odaberemo onu koja nam treba.

Isto učinimo i za upis ljekara, gdje u polje "Doktor" sa liste odaberemo ljekara koji je uputio pacijenta, kao i u polje dijagnoza gdje pronađemo dijagnozu po nazivu ili šifri.

Detaljnije o dijagnozama saznajte u članku klikom na link ovdje.

Ako postoji potreba, sada ovdje možemo odmah i izmjeniti lične podatke pacijenta kojeg smo odabrali, i to klikom na ikonicu "olovka".

Kada imamo sve ove podatke uredno upisane, kliknemo na dugme "SNIMI PODATKE" i time automatski prelazimo na drugi korak prijave gdje ćemo dodati analize.

Kada smo snimili, na drugom ekranu sada vidimo podatke sa prvog koraka dodane u vrhu ekrana, te klikom na ime pacijenta, doktora ili pošiljaoca, možemo se uvijek vratiti na prvi korak te izmjeniti neki od ovih podataka.

Nakon eventualne izmjene, ponovo klikom na dugme "SNIMI PODATKE" dolazimo na drugi korak prijave.

Drugi korak prijave je rezervisan za dodavanje pretraga.

Analize se nalaze na lijevoj strani te ih dodajete odabirom analiza iz grupe "Favorit analize" koje najčešće koristite, ili pretražujete sve analize.

Da biste našli analizu koja nije na listi, jednostavno u polje za pretragu analiza upišite nekoliko prvih slova naziva analize i pritisnite tipku "Enter" i pojavit će Vam se lista analiza sa nazivom uzorka u zagradi, pa jednostavnim klikom na analizu dodajte je na prijavu.

Kada smo dodali analizu, klikom na naziv uzorka možemo upisati dodatne podatke za ovaj uzorak, te da ostavimo i komentar na uzorak. Nakon unosa kliknemo na snimi.

Ove podatke ćete moći kasnije da izmjenite u toku obrade ako se za to ukaže potreba.

Ukoliko ipak želimo da upišemo komentar za cijelu prijavu, tada u desnom uglu otvorimo polje za upis komentara klikom na broj "0".

Sada nam se otvara polje za upis komentara gdje možemo upisati neki komentar na prijavu.

Slijedeći korak je da kliknemo na polje za upis komentara naznačeno na slici iznad i time nam se otvara editor za upis teksta komentara.

Sada upišemo komentar

Kao što vidite, ispod mjesta za upis teksta komentara imate alatnu traku za formatiranje teksta, tj. ako želite da napravite listu, boldirate tekst itd.

Za detaljnije o upisu komentara kliknite ovdje, a o mogućnosti upisa predefinisanih komentara saznajte klikom na članak ovdje.

Kada zatvorimo polje za upis komentara vidimo broj koji označava koliko imamo dodanih komentara, u našem slučaju to će biti broj 1.

Na kraju, ukoliko smo zadovoljni odabirom, završimo sa prijavom klikom na dugme "ZAVRŠI PRIJAVU".

Napomena: Ukoliko prvi put radite prijavu sa tog računara, morat ćete odabrati i printer za naljepnice, a svaki naredni put printat će se sa ovog odabranog printera, bez da morate odabrati printer.

Nakon toga imat ćete pregled prijave, sa podacima o uputi, uzorcima i pretragama, te ispod lijepo prezentovanu informaciju o broju prijavljenih uzoraka na ovoj uputi.

Također, tu se odmah nalazi i dugme za upis nove prijave, tako da ako radimo više prijava zaredom, ne moramo da pravimo nepotrebne, dodatne klikove nego odmah nastavljamo dalje sa prijavom novih uputa klikom na dugme "Nova Prijava".

1. Prijava sanitarno

Ova opcija prijave služi za prijavu uzoraka pacijenata, ali i drugih nehumanih subjekata.

Cijeli proces prijave je isti kao i za pacijenta, jedina razlika je to što odmah po odabiru sanitarne upute, ovdje nam se nudi da odaberemo "Subjekat", a ne pacijenta.

Na ovom primjeru imamo ponuđen odabir Pacijenta, Hrane, Operacionog stola.

Ako prijavljujemo recimo "Operacioni stol" tada možete tražiti taj stol po recimo inventurnom broju, gdje ste pacijenta tražili po JMBG.

Nakon što odaberemo koji subjekat prijavljujemo, ostatak prijave je isti kao i za pacijenta.

Također, ako nemate neki subjekat na listi, možete ga dodati kao i pacijenta klikom na "Dodaj novi subjekat".

Time smo došli do kraja ovog uputstva, a za sva dodatna pojašnjenja pišite nam preko chat-a i naš tim za podršku će Vam rado pomoći.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?