Ovdje ćemo ukratko pojasniti kako da za novi uzorak upišemo rezultate, zatim ga odobrimo i verifikujemo, te sve opcije koje imamo uz to.

Pogledajmo na par primjera..

Dakle,  na radnoj listi nađemo jedan uzorak koji je u statusu "NOVI" i kada ga otvorimo, vidimo da je sada pregled uzorka podijeljen na dvije cjeline:

 • podaci o prijavi

 • podaci o uzorku/uzorcima

U vrhu vidimo sve podatke o prijavi, uz jasno istaknut broj prijave, a ispod vidimo podatke o samom uzorku, ili uzorcima.

Zatim ikonicu sivi krug koja označava da je uzorak u statusu "NOVI", a ispod se nalaze i sve pretrage.

Klikom na naziv uzorka možemo da vidimo detalje o uzorku.

Nadalje, klikom na ikonicu "3 crtice" imamo dodatne opcije da:

 • Odbijemo uzorak

 • Dodamo nove analize na uzorak

 • Isprintamo naljepnicu i na kraju

 • Izmjenimo uzorak

Za uspješno odbijanje uzorka, odaberete opciju "Odbij uzorak"  i tu ćemo morati dodati i razlog odbijanja i to snimiti. 

Napominjemo da kada jednom odbijete uzorak, razlog odbijanja uzorka će automatski biti vidljiv na nalazu, i ne možete više da dodajete komentar ili bilo šta drugo na ovaj uzorak.

Ako na jednoj uputi postoji više uzoraka, tada je odbijen samo jedan uzorak, a ne i cijela prijava.

Klikom na opciju "IZMJENA UZORKA

otvara nam se meni gdje možemo:

 • označiti da je uzorak hitan ili rutina

 • unijeti koja je osoba prikupila uzorak

 • unijeti mjesto uzimanja uzorka

 • promijeniti vrijeme uzorkovanja

Na desnoj strani vidimo i broj komentara na uzorku/uputi, te klikom na ovaj broj 

otvaramo prozor za komentare gdje možemo vidjeti postojeće komentare od ljekara ili sa prijave, te dodati eventualno komentar samo na "UZORAK" ili ipak na cijelu "PRIJAVU".

Na kraju, vidimo da imamo i polje za upis rezultata analize.

Za ovu analizu moguća su 2 rezultata, i to NEGATIVAN i POZITIVAN.

Ovdje sada imamo 2 scenarija.

 • Prvi scenarij

 Ako je rezultat NEGATIVAN, i tada jednostavno nakon odabira rezultata idemo na dugme SNIMI i time smo uspješno unijeli rezultate analize.

 • Drugi scenarij

Kada je rezultat POZITIVAN, i kada upišemo rezultat, sistem nam nudi automatski da:

 • odaberemo uzročnik sa padajuće liste

 • dodamo CFU za pretragu


Prođimo sada na 2 primjera oba scenarija.

1. Scenarij - Rezultat negativan

Prvo ćemo pokazati primjer kada je rezultat negativan.

Dakle, nakon upisa rezultata, kliknemo na "SNIMI PROMJENE"

 i vidimo da je rezultat snimljen.

Primjećujemo da je uzorak automatski prešao iz "NOVI" u status "U RADU", te se izmjenila i boja ikonice.

Ako imamo potrebu da ponovimo analizu, to možemo uraditi klikom na strelicu na desnoj strani ekrana.

Ako smo završili sa upisom, onda kliknemo na dugme "ODOBRI REZULTATE" i time uzorak prelazi iz statusa "U radu" u status "Odobreni".

Vidimo da je uzorak izmjenio status, i da je i ikonica zelene boje.

Uzorak je sada odobren, i spreman za verifikaciju.

Ako želimo vratit uzorak u rad, kliknemo na ikonicu "tri crtice" pa na "Vrati u rad"

Sada nam samo preostaje da verifikujemo uzorak, a to ćemo učiniti klikom na dugme "Verifikuj rezultate"

Kada smo to uradili, uzorak je završen i prešao je u status "Verifikovan"

Ovdje opet imate opciju da poništite verifikaciju klikom na ikonicu  "tri crtice" pa na "Poništi verifikaciju".

Na kraju sada imamo opciju da ispišemo rezultate samo za uzorak klikom na "Ispis rezultata" 

Ili da ispišete cijeli nalaz prijave sa svim uzorcima klikom na dugme "Ispiši nalaz"

2. Scenarij - Rezultat pozitivan

Pokažimo novi primjer, gdje imamo uzorak Urina, i zadanu analizu "Urinokultura".

Ako kliknemo na polje za upis rezultata, vidjet ćemo da imamo 4 ponuđena rezultata, od kojih su 3 negativna, dok je prvi rezultat "Iz 1 ml urina izolovano je:" onaj koji odaberemo kada je rezultat POZITIVAN.

Kada odaberemo ovaj rezultat, nudit će nam se da upišemo uzročnike, a možemo ih odabrati sa padajuće liste, ili možemo koristiti pretragu.

Za ovaj primjer, odaberimo da je to "Escherichia coli", pa ćemo u polje "Search" upisati par prvih slova i onda sa padajuće liste odabrati traženu bakteriju.

Možemo dodati više uzročnika po potrebi, a ako želimo da poništimo odabir, jednostavno kliknemo na "X" kraj uzročnika i tražimo ponovo.

Ispod toga možete dodati i CFU.

Nakon toga, kliknemo na "Snimi promjene" i uzorak će preći u status "U radu", a vidimo i da je polje za upis rezultata sada obojeno crvenom bojom, te nam se automatski nudi i da dodamo "Antibiogram".

Klikom na "Antibiogram" otvara nam se antibiogram za izolovanog uzročnika odmah ispod polja za upis rezultata

Sada ovdje označite koji je antibiotik:

 • nepristupačan

 • slabo pristupačan ili 

 • pristupačan

Za svaki od antibiotika, možete da odaberete samo jedno od ove tri opcije, a ovdje odmah određujete koji od njih će biti prikazan na nalazu klikom na ikonicu "Oko" na desnoj strani.
Kada je ikonica obojena plavom bojom, to se prikazuje na nalazu, a kada je siva boja, onda je taj antibiotik skriven na nalazu.

Nasumično za način označavanja odredit ćemo jednostavno da je: 

 • "Amikacin" pristupačan,

 • "Amoksicilin" slabo pristupačan, a da je 

 • "Amoksicilin+Klavul. kiselina" nepristupačan 

i da se na nalazu prikaže samo "Amikacin".

Dakle, označit ću antibiotike kao što je navedeno, i klikom na ikonicu "Oko" kraj svakog od antibiotika skinut ću ih sa nalaza, a ostavit ću samo "Amikacin".

Prije nego odobrimo rezultate, samo napomena da antibiogram možete ukloniti klikom na ikonicu "X" kraj naziva antibiograma.

Kada smo odobrili rezultate, vidimo šta smo dodali na antibiogram i sve je spremno za verifikaciju

Sada nam samo preostaje da klikom na dugme "Verifikuj rezultate" završimo uzorak.

Kad smo verifikovali, uzorak je prešao u status "Završeni", i sada možemo da pregledamo i ispišemo nalaz klikom na "Ispiši nalaz".

Kao što vidimo, na nalazu je vidljivo da je izolovana bakterija Escherichia coli, te je samo vidljiv antibiotik Amikacin koji smo označili kao vidljiv na nalazu.

Ispod se nalazi i legenda za antibiogram.

Time smo došli do kraja ovog uputstva, a ukoliko su Vam potrebna dodatna pojašnjenja pišite nam preko chat-a i naš tim za podršku će Vam rado pomoći.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?