U ovom članku pojasnit ćemo kako da dodate novog pacijenta ili subjekta u sistem.

Dakle, možete u sistem upisati novog pacijenta, ili ako se radi o sanitarnoj uputi, onda i novi subjekat, pa pogledajmo kako se dodaju u sistem na primjerima.

1. Dodavanje novog pacijenta

Dakle, kada na prijavi potražite pacijenta i ne možete da ga nađete, prvo što treba da uradite je da kliknete na "Novi pacijent"

tada Vam se otvara novi prozor u koji upisujete sve podatke o pacijentu.

Odmah da napomenemo da sva polja koja imaju crvenu zvijezdicu kraj naziva jesu obavezna polja i ne možete snimiti novog pacijenta dok ne popunite ta polja.

Prvo što moramo upisati su ime Ime i Prezime pacijenta, a nakon toga i Identifikator, što je najčešće JMBG pacijenta.

Nakon toga upisujete pacijentov:

  • Datum rođenja

  • Spol 

  • Email - ako želite da pacijentu šaljete nalaze putem maila

  • Broj telefona

  • Državu, Grad i Poštanski broj i Ulicu

  • Ko je nosioc osiguranja pacijenta

  • ID nosioca osiguranja

Nakon što unesete sve podatke, a posebno obratite pažnju na obavezne podatke označene crvenom zvijezdicom, sada preostaje još da kliknete na dugme "Snimi Pacijenta" i time ste dodali novog pacijenta u WizardLab.

2. Dodavanje novog subjekta

Princip dodavanja novog subjekta je kao i kod pacijenta, dakle kada prijavljujete sanitarnu uputu i ne možete na prijavi da nađete subjekat, onda kliknete na "Dodaj novi subjekat"

Sada će se u novom prozoru otvoriti ekran za upis:

  • Tip Subjekta - da li je to hrana, zrak itd..

  • Naziv - ovdje upisujete naziv subjekta

  • Identifikator - ovdje upisujete recimo inventurni broj

Ovdje su svi podaci obavezni, što vidite označeno crvenom zvijezdicom i bez ovih podataka nećete moći snimiti novi subjekat.

Na kraju kliknete na dugme "Snimi".

Nadamo se da Vam je ovaj članak bio od pomoći.
Za sva dodatna pitanja naš tim za podršku Vam stoji na raspolaganju.

Lijep pozdrav

Vaš WizardHealth tim.

Jeste li pronašli odgovor?