Lične postavke
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Preko ličnih postavki možemo da podesimo naše podatke u sistemu, kao i da se odjavimo iz samog sistema.

Ličnim postavkama pristupamo klikom na avatar ikonicu u gornjem desnom uglu ekrana

Klikom na dugme, otvaraju nam se dodatne opcije:

  • Uredi profil

  • Odjava

Dakle, klikom na "Odjava" napuštamo sistem, dok klikom na "Uredi profil" možemo da uređujemo naše podatke u Wizard Pulse.

Kada smo otvorili naš profil, ovdje vidimo sve naše podatke u aplikaciji:

  • Email - mail sa kojim smo prijavljeni u sistem

  • Ime

  • Prezime

  • Lozinka

  • Stepen pristupa

  • Jezik aplikacije

Svaku od ovih opcija možete mijenjati klikom na dugme "Uredi", dok za Stepen pristupa imate opciju "Više info" preko koje možete vidjeti koje sve mogućnosti i dozvole imate u sistemu.

Napomena da za svaku izmjenu, morate kliknuti na "Snimi promjene" da biste spasili i uspješno izmjenili neku postavku, npr. Vaše jezik aplikacije, kao što je pokazano na primjeru ispod.

Nakon svake izmjene dobit ćete obavijest na ekranu da je izmjena uspješna.

Ukoliko želite da saznate kako da izmjenite Vašu šifru, pročitajte ovo uputstvo.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?