Odsad na izvještajima kao što je "Knjiga protokola" obavezno upišite i vrijeme za period koji želite.

Ukoliko to ne učinite, izvještaj neće biti tačan.

Recimo da želite da vidite knjigu protokola samo za jedan dan, 4. Septembar, tada ćete ovako upisati period:

  • od 4. Septembar, 00:00h

  • do 4. Septembar, 23:59h

Jeste li pronašli odgovor?