Sve kolekcije
Wizard Pulse
Kreni sa radom
Kreni sa radom u Wizard Pulse
Kreni sa radom u Wizard Pulse

Saznjate osnove rada, i napravite svoj prvi izvještaj

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Dobrodošli u Wizard PulseBi.

U ovom uputstvu pojasnit ćemo kako da krenete sa radom u Wizard Pulse, te kako da napravite svoj prvi izvještaj.

Nakon što se prijavite u Wizard Pulse, prvo što vidite jeste Vaš početni ekran, tj. Dashboard.

Detaljno o svim elementima dashboarda možete pročitati u ovom uputstvu.

Međutim, u ovom uputstvu preći ćemo odmah na najbitniji dio, a to su izvještaji.

Kao što vidite, čim smo se prijavili, na našem početnom ekranu nemamo nijedan izvještaj, nego imamo opciju da kreiramo novi izvještaj.

Mi smo za Vas u sistemu već pripremili osnovne izvještaje za koje mislimo da će biti od koristi, i njih možete pronaći klikom na "Lista izvještaja"

Ovdje se nalaze svi naši izvještaji, te izvještaji naših kolega. Svaki novi izvještaj koji spasimo, dodat će se ovdje na vrh liste.

Međutim, mi ćemo mi u ovom članku napraviti jedan novi izvještaj po našoj mjeri.

Pa krenimo..

Da bismo napravili novi izvještaj, sa početne strane kliknemo na opciju "Novi izvještaj".

I sada nam se otvori novi ekran gdje možemo krenuti sa pravljenjem izvještaja.

Zavisno od toga šta želimo da imamo u našem izvještaju, odaberemo jednu od opcija iz polja za filtriranje setova podataka

Setovi podataka su predefinisani podaci koje će sadržavati naš izvještaj, i koje možemo imati kao "kolone" u izvještaju.

Nakon toga, možemo bilo koji od tih podataka izbaciti sa izvještaja, ali pokažimo to na jednostavnom primjeru.

Recimo, ako odaberemo set podataka "Broj analiza po imenu", u desnom dijelu vidimo koje podatke imamo na raspolaganju

Ovaj dio nam služi samo za pregled, i tu ništa ne možemo mijenjati.

Ispod toga, vidimo da izvještaj sadrži 2 vrste podataka:

  • Analiza

  • Broj analiza

I one su predstavljene kao kolone u izvještaju ispod.

Ukoliko set podataka sadrži još vrsta podataka, možemo ih dodati klikom na dugme "+", međutim kao što vidimo u našem slučaju, ovaj set podataka ima samo naziv analize "Analiza" i Broj analiza.

Isto tako imamo mogućnost i da izbacimo neki podatak da se ne prikazuje kao kolona na izvještaju, ako kliknemo na "X" kraj naziva podatka.

Kao što vidimo, podaci iz seta podataka su prikazani kao kolone na izvještaju.

Sada za ove podatke možemo uključiti filter preko kojeg možemo odabrati period za koji želimo da imamo podatke o broju urađenih analiza.

Dakle, kliknemo na "Filter", i za ove podatke nudi nam se filter po datumu, a ispod možemo da odaberemo razne periode, ili da sa kalendara ispod odaberemo tačno neki dan.

O filteru datum i svim opcijama saznajte detaljnije u ovom članku.

Mi ćemo za ovaj primjer odabrati filter od posljednjih sedam dana.

Sada vidimo da je odabran filter posljednja sedmica dana, i broj analiza koji se prikazuje na izvještaju je za taj period.

Isto kao i set podataka, i ovaj filter možete jednostavno ugasiti klikon na "X" kraj naziva filtera, i podaci će se ponovo prikazati za cijeli period sistema.

Poredak na samom izvještaju možete mijenjati klikom na kolone, pa tako ako želite da se naziv analiza prikaže po abecedi ili obrnutim redoslijedom - kliknite na kolonu "Analiza", dok ako želite da poredak bude po najvećem ili najmanjem broju urađenih analiza, tada kliknte na kolonu "Broj analiza".

Ovo pravilo važi za sve kolone na svim izvještajima u sistemu.

Sada na kraju možemo da odlučimo o tome kako će naši podaci biti vizuelno predstavljeni, da li samo tabela sa podacima ili želite da imate i neki grafikon.

Ukoliko odaberemo neki od grafikona, tada možemo "otkačiti" podešenje "Prikaži tabelu na pregledu izvještaja", pa će nam se izvještaj prikazati samo sa grafikonom, bez tabele sa podacima.

Dakle, uz tabelu, na izvještaj možete dodati i neki grafikon, a ovdje Vam se nudi mnoštvo vrsta grafikona koje možete odabrati po Vašoj želji i probati koji Vam najviše odgovara.

Zavisno od vrste izvještaja, nude Vam se i vrste grafikona:

  • Poređenje

  • Relacija

  • Kompozicija

  • Ostalo

Za primjer ću odabrati jedan od grafikona, gdje mogu jasno vidjeti preko grafikona koje analize se ističu velikim brojem.

Odabrat cu vrstu grafikona "Kompozicija", pa onda grafikon "Struktura podataka"

Kao što vidite na GIF-u ispod, jasno se ističu analize koje su rađene više nego ostale, i jednostavnim nanošenjem kursora miša vidimo i koja je to analiza i koliko puta je rađena.

Sada ukoliko ne želim ipak ovaj grafikon, mogu ga ugasiti klikom na crveni "X"

Ili mogu jednostavno odabrati grafikon "Ne".

Sada ako smo zadovoljni izvještajem, preostaje nam da damo ime izvještaju i da ga spasimo.

Upisat ćemo ime "Broj analiza po imenu za period zadnjih 7 dana" u polje predviđeno za naziv izvještaja.

I sada kada smo upisali ime izvještaja, kliknemo na "Spasi izvještaj"

Kada smo spasili izvještaj, vidimo tabelu i grafikon, i sada možemo dodati ovaj izvještaj na našu početnu stranu klikom na "Dodaj na početnu".

Time smo napravili naš prvi izvještaj, a njega možemo dodatno mijenjati preko opcije "Izmjeni izvještaj" koja se nalazi u dodatnim akcijama.

Bonus savjet za početak:

Na početnom ekranu možemo da mijenjamo veličinu i pravimo poredak izvještaja kako god to želimo, kao što vidite na primjeru ispod

U ovom kratkom uputstvu pojasnili smo prve korake, kao što je gdje se nalaze predefinisani izvještaji, zatim kreiranje novog izvještaja za nas, a za sva ostala detaljna uputstva o pojedinim dijelovima sistema i opcijama koje ovdje nismo stigli spomenuti, posjetite našu bazu znanja.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?