U ovom članku ćemo detaljno pojasniti kako možete da pošaljete nalaz na email pacijenta, i kako da ispišete nalaz.

Sada se nalaz neće slati pacijentu na email automatski pri verifikaciji, nego ćete to naknadno moći uraditi.

Također, pojasnit ćemo i kako da vidite da li je nalaz već poslan na email pacijenta, ili da li je neki nalaz već isprintan.

Da bismo sve detaljno pojasnili, članak smo podijelili u dva dijela:

 • Slanje nalaza na Email pacijenta

 • Printanje nalaza

Pa krenimo redom..

1. Slanje nalaza na Email pacijenta

Dosad se nalaz slao na mail pacijenta automatski prilikom verifikacije (ako pacijent ima upisanu email adresu), međutim sada to više neće biti slučaj.

Nalaz ćete slati na mail pacijentu naknadno, a to možete uraditi na više mjesta u aplikaciji.

 • 1. Slanje nalaza sa liste završenih nalaza klikom na ikonicu "pismo"

Kada se nalaz pošalje na mail pacijenta, ikonica izmjeni izgled i prikaže se tekst "Email poslan, šalji ponovno" da ukaže da je nalaz već poslan na mail pacijenta.

Ako želite, ponovnim klikom na tu ikonicu, nalaz možete ponovo poslati pacijentu na mail.

 • 2. Slanje nalaza sa prijave

Dakle, otvorite prijavu koja je završena, i imate opciju "Pošalji na Email"

Primjetit ćete na GIF-u ispod da nakon što pošaljete nalaz na mail pacijenta, ova akcija će promijeniti naziv u "Email poslan, šalji ponovno".

Sada znate da ste nalaz već poslali pacijentu, a možete ga ponovo poslati ako želite klikom ponovo na ovu akciju.

 • 3. Slanje nalaza sa kartona pacijenta

Nalaz možete poslati pacijentu i ako otvorite njegov karton i sada imate listu svih njegovih prijava, pa možete bilo koji od završenih nalaza da pošaljete na mail pacijenta.

Ako je nalaz već poslan na mail, vidite i tu informaciju.

2. Printanje nalaza

Nalaz možete printati sa istih mjesta kao što je pokazano na primjerima iznad, dakle:

 • sa Liste završenih nalaza

 • Sa same Prijave

 • Sa Kartona pacijenta

 • 1. Ispis nalaza sa liste završenih nalaza klikom na ikonicu "printer"

Ako želimo ispisati neki nalaz, jednostavno kao i dosada kliknemo na ikonicu "printer"

Međutim sada nakon što isprintamo nalaz, ikonica za slanje nalaza izmjeni izgled, i kada nanesete miš na ikonicu možete vidjeti natpis "Nalaz ispisan, ispiši ponovo".

Tako znamo da je nalaz već isprintan, i da klikom na ovu ikonicu možemo ponovo isprintati nalaz.

 • 2. Ispis nalaza sa prijave preko dugme "Ispiši nalaz"

Kada kliknemo na ovo dugme mi ispišemo nalaz, a on nakon toga nestane i postane tekst "Nalaz ispisan, ispiši ponovo" da znamo da smo isprintali nalaz.

 • 3. Ispis nalaza sa kartona pacijenta

Nalaz možete ispisati i sa kartona pacijenta, gdje jednostavno sa liste nalaza kliknete na ikonicu "printer" i ispišete nalaz. Kao i uvijek, čim ispišete nalaz ikonica izmijeni izgled i imate natpis da je nalaz već poslan.

Time smo došli do kraja ovog uputstva. Za dodatna pitanja obratite se našem timu za podršku korisnicima.

Jeste li pronašli odgovor?