U novoj verziji napravili smo nekoliko izmjena, a tiču se pregleda radne liste i kartona pacijenta.

Pa krenimo redom..

1. Izmjene na radnoj listi

Kao što znamo, za pregled radne liste možemo odabrati radnu listu:

  • lista po uzorku

  • lista po prijavi

Lista po uzorku

Ova lista nije doživjela velike izmjene, dakle prikazuje listu svih uzoraka, a malo je izmjenjen sami dizajn.

Tako sada ukoliko je naziv uzorka predug i ne može da se odmah prikaže, Vi možete hoverom, tj. ako nanesete miš na naziv uzorka, vidjeti puni naziv uzorka.

Bitno je naglasiti da su dodatne akcije na uzorcima sada vidljive kada nanesete miš na uzorak, kao npr. kada želite da dodatno isprintate barkod naljepnicu za pacijenta to ćete uraditi kao što je prikazano ispod:

Lista po prijavi

Lista po prijavi je dosta izmjenjena i sada nudi informacije o prijavi na dosta jasniji način.

Kao što vidimo, sada u vrhu imamo nazive kolona:

  • broj prijave - označava broj prijave/protokola

  • subjekt pretrage - označava subjekt pretrage kao pacijent ili nešto drugo

  • broj uzoraka - gdje je prikazano koliko ukupno uzoraka je na ovoj prijavi

  • vrijeme prijave - označava tačan datum i vrijeme prijave

  • hitnost - označava da li je prijava hitna ili rutina

Najbitnije je da naglasimo da sada imate prikazan broj uzoraka na svakoj prijavi, i klikom na taj broj otvara se mali prozor gdje možete vidjeti koji su to uzorci i u kojem su statusu.

Ovo služi samo za pregled, tako da znate u kojoj su fazi pojedini uzorci Vašeg pacijenta, a posebno može biti od koristi za praćenje svih uzoraka pacijenta na jednoj prijavi u laboratoriji.

Kao i dosad, klikom bilo gdje na prijavi otvarate prijavu gdje možete vidjeti sve uzorke, i raditi ostale akcije na uzorcima.

Također, kao što smo već spomenuli, dodatne akcije sada možete vidjeti hoverom, tj. nanošenjem miša na prijavu, pa tako ako želite ispisati nalaz to ćete uraditi ovako:

2. Izmjena na kartonu pacijenta

Prikaz uputa na kartonu pacijenta je izmjenjen, pa tako sada vidite sve prijave pacijenta, sa brojem uzoraka i u kojem statusu je cijela prijava.

Kao i ranije, klikom na broj uzoraka otvara se mali prozor sa pregledom svih uzoraka na prijavi, pa tako recimo ako vidimo da je status prijave "u radu" možemo klikom na broj uzoraka odmah provjeriti koji uzorak još uvijek nije završen, a koji je verifikovan.

I na kraju, i ovdje kao i na pregledu radne liste po prijavi, ukoliko želimo poslati nalaz mailom ili ispisati nalaz pacijenta, nanesemo miš na prijavu i pojavi nam se ikonica za print.

Time smo došli do kraja ovog uputstva.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte naš time za podršku korisnicima.

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?