U ovom uputstvu saznajte kako možete da izmjenite metodu na analizi.

Metodu na analizi možete izmjeniti:

  • na prijavi

  • na obradi

Napomena da su ovo pokazni primjeri i metode ne odgovaraju stvarnima, i ovdje pojašnjavamo sami proces izmjene metode za svaku analizu.

1. Izmjena metode na prijavi

Na prijavi možete jednostavno izmjeniti metodu za svaku analizu pojedinačno, ili za cijeli uzorak.

Izmjena na pojedinačnoj analizi

Ako ću izmjeniti metodu analize kliknem na naziv metode desno i otvori nam se prozor gdje izaberemo sa liste metodu koju želimo, i snimimo.

Izmjena metode za cijeli uzorak

Ovdje jednostavno kliknemo na padajuću listu opcije "Metoda:" i odaberemo metodu koju želimo.

2. Izmjena metode na obradi

Princip izmjene metode je dosta sličan onom na prijavi.

Dakle, možete izmjeniti pojedinačno za svaku analizu, ili za cijeli uzorak.

Izmjena metode na pojedinačnoj analizi

Na obradi, kliknite na naziv metode ispod naziva analize, i u novom prozoru iz padajuće liste odaberite željenu metodu.

Nakon toga, kliknete na "Snimi promjene".

Izmjena metode za cijeli uzorak

Da ne biste mijenjali za svaku od analiza pojedinačno, možete izmjeniti metodu za sve analize u uzorku klikom na naziv uzorka, u ovom slučaju (Urin) i izmjenite metodu na isti način kao što je ranije u tekstu opisano.

Time smo došli do kraja uputstva.

Jeste li pronašli odgovor?