Umjesto slobodnog upisa komentara, u WizardLab-u možete da odaberete neki od predefinisanih komentara, a njih možete naći klikom na ikonicu na alatnoj traci kao na primjeru ispod.

Napomena: Ako su slike i GIF-ovi premali na prikazu, otvorite ih u novom tab-u desnim klikom na sliku/GIF i "Open image in New tab" ili "Otvori sliku u novoj kartici".

Dakle, kada kliknete na ikonicu, ponude Vam se predefinisani komentari, pa ako neki od njih želite učitati kao svoj komentar odaberite ga.

Predefinisani komentar koji odaberete možete nakon toga i da editujete po Vašoj želji.

Ukoliko imate mnogo predefinisanih komentara, možete pronaći komentar preko polja za pretragu

Napomena: Predefinisani komentari u Vašem laboratoriju se moraju dodati kroz administraciju, pa ukoliko nemate pristup, molimo da se obratite našem timu za podršku korisnicima da se dodaju potrebni komentari.

Kada ste upisali komentar, preostaje da kliknete na dugme "Snimi Komentar" i time ste dodali komentar na prijavu.

Jeste li pronašli odgovor?