Ukoliko ste administrator ili verifikator u Vašem laboratoriju i imate pristup administraciji u WizardLab-u, od sada ćete moći na jednostavan način da aktivirate ili deaktivirate analize na analizatorima.

Uz to, cijeli izgled i editovanje analiza na analizatoru je sada redizajniran i dosta je pregledniji.

U ovom članku ćemo pojasniti dvije stavke i to:

 • Aktivacija/Deaktivacija analiza na analizatoru

 • Editovanje tj. izmjena postavki analiza na analizatoru


1. Aktivacija/Deaktivacija analiza na analizatoru

Prvo što moramo učiniti jeste da odemo na "Administracija"

Zatim u administraciji odaberemo "Analizatori"

Nakon toga sa ponuđene liste analizatora uvezanih u Vašem laboratoriju, odaberite analizator na kojem želite aktivirati ili deaktivirati određenu analizu.

Mi ćemo kao primjer odabrati analizator "Olympus AU680".

Kada smo kliknuli na ovaj analizator, otvara nam se novi prozor, u kome odmah na vrhu vidimo koji smo analizator odabrali i koju laboratoriju, dok ispod vidimo listu svih analiza dodanih/uvezanih na ovaj analizator.

Kao što vidimo, ovdje na pregledu imamo:

 • Naziv analize

 • Uzorak iz kojeg se radi analiza

 • Šifru analize za uvezivanje

 • Metoda po kojoj se radi analiza

 • Opcije - koje nude dodatne mogućnosti za svaku od analiza

Bitno da odmah naglasimo da plava ikonica ispred naziva analize označava da je analiza aktivna, dok ako nije aktivna izgledat će kao na slici ispod:


 • Deaktivacija analize

Nas trenutno zanima aktivacija i deaktivacija analize, pa ćemo sada recimo aktivnu analizu "Kreatinin" deaktivirati jer će se raditi na drugom analizatoru.

To ćemo uraditi tako što kliknemo na ikonicu opcije na desnoj strani ekrana, i na listi opcija vidimo da je "prekidač" upaljen, i da imamo opciju "Deaktiviraj analizu".

Nakon što kliknemo na prekidač, deaktivirat ćemo analizu, i izgled ikonice za Kreatinin će se izmjeniti u sivi isprekidani krug kao što se vidi na slici ispod.

U ovom GIF-u ispod možete vidjeti cijeli postupak deaktivacije analize


 • Aktivacija analize

Da bismo analizu ponovo aktivirali, potrebno je da opet idemo na opcije i sada vidimo da je prekidač na lijevoj strani i imamo opciju "Aktiviraj analizu"

Nakon što kliknemo na prekidač, ponovo ćemo aktivirati ovu analizu, i izgled ikonice za Kreatinin će se izmjeniti u plavi krug kao što se vidi na slici ispod.

Time smo pojasnili jednostavan način aktivacije i deaktivacije analiza, bez da se brišu, i u svakom trenutku zavisno od potreba u Vašem laboratoriju možete brzo napraviti ovu izmjenu.

U drugom dijelu članka, reći ćemo nešto više o editovanju/izmjeni analiza uvezanih na analizator.


2. Editovanje, tj. izmjena postavki analiza na analizatoru

Uz opciju aktivacije i deaktivacije analiza, imate mogućnost i da pregledate i izmjenite sve postavke uvezane analize na analizatoru.

To ćemo uraditi ponovo klikom na ikonicu opcije na desnoj strani ekrana za analizu Kreatinin, i odabirom opcije "Uredi analizu".

Kada smo to uradili, otvorit će nam se pop-up prozor u kome vidimo sve podatke o analizi:

 • Analiza

 • Metoda

 • Kod za uvezivanje - kod koji se koristi da bi se analiza uvezala sa analizatorom

 • Jed. mjere

 • Faktor

 • Diolucija

 • Kod za uzorak

Stavke koje kraj naziva imaju crvenu zvijezdicu su obavezni podaci i bez njih se ne može snimiti analiza.

Nakon što izmjenite bilo koju od ovih stavki, preostaje Vam da snimite nove postavke klikom na "Snimi Promjene".

Dok ako želite odustati od izmjena, kliknite na "Odustani".

I na kraju da spomenemo i to da možete uvijek dodati novu analizu na analizator ili potpuno ukloniti postojeću preko opcija "Dodaj novu analizu" i "Ukloni analizu".

Time smo došli do kraja uputstva.

Za dodatna pitanja obratite se našem timu za podršku korisnicima.

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?