Kao što znamo, u WizardLab-u možemo brzo i jednostavno izmjeniti podatke na uputi ukoliko se za to ukaže potreba.

U novoj verziji WizardLab-a smo napravili izmjene u dizajnu prilikom izmjene upute, ali je bitno napomenuti da je način kako to radimo kroz aplikaciju ostao isti.

Ali pogledajmo detaljnije..


Pokazat ćemo na primjeru ove upute, gdje ćemo kao i dosad ići na izmjenu upute klikom na ikonicu na desnoj strani i odabirom opcije "Izmjena Upute".

Kada smo to uradili, umjesto dosadašnjeg malog prozora, sada se otvara cijela nova stranica namijenjena za izmjenu podataka o uputi.

Dakle, kao što vidite, svi podaci koje možete mijenjati na uputi su ostali isti:

  • Pošiljalac

  • Zahtijevao

  • Dijagnoze

Međutim, novost je da sada u vrhu ekrana imate pokazatelj, tj. podnavigaciju gdje se tačno nalazite u aplikaciji.

Vidimo jasno da se nalazimo na "Pregledu prijave broj 220107001", a konkretno na dijelu "Izmjena Upute".

Kao i dosad, kada izmjenite podatke i kliknete na dugme "Snimi Podatke", sistem će Vas vratiti na pregled upute.

Ukoliko sada recimo dodamo dijagnozu, ali pogriješimo i želimo odabrati neku drugu dijagnozu i nastaviti izmjenu, tada jednostavno kliknemo na "Očisti odabrano" i poništit će se odabir i možemo nastaviti sa izmjenom upute.

Ono što je novo jeste da sada kada želite da odustanete od izmjene, i želite jednostavno da se vratite ponovo na pregled upute, to možete uraditi na dva načina:

  • Klikom na podnavigaciju "Pregled prijave broj.." ili

  • Jednostavno klikom na "nazad" u Vašem internet pregledniku (Chrome, Firefox, Edge)


Način 1.

- Klikom na podnavigaciju "Pregled prijave broj.." -

Način 2.

- Klikom na "Nazad" -

U oba slučaja, vratit ćete se ponovo na pregled upute odakle ste i krenuli.

Jeste li pronašli odgovor?