Dosad ste da bi vidjeli dodatne podatke o pacijentu morali da otvorite prozor za izmjenu podataka o pacijentu, međutim u novoj verziji WizardLab-a to više nije potrebno.

Sada jednostavno otvorite karton pacijenta, i klikom na "strelicu" kao na slici ispod

vidite dodatne podatke o pacijentu, i to:

  • Ulica

  • Poštanski broj

  • Grad

  • Država

  • Nosilac osiguranja

  • ID Nosioca osiguranja

Naravno, kao i dosad, ako želite da izmjenite bilo koji od podataka o pacijentu, idete na izmjenu pacijenta klikom na "Izmjeni podatke pacijenta"

Jeste li pronašli odgovor?