Odabir jezika za nalaz pacijenta
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

U ovom uputstvu saznajte kako da izmjenite jezik na kojem će se prikazati podaci na nalazu pacijenta.

Za nalaz pacijenta u WizardLab možete odabrati slijedeće jezike:

  • Bosanski jezik

  • Hrvatski jezik

  • Engleski jezik

  • Njemački jezik

Važna napomena:

Prije nego krenemo sa detaljnim pojašnjenjem, bitno je napomenuti da jezik nalaza možete mijenjati samo na uputnicama koje ste prijavili ručno u laboratoriji.

Dakle, za upute koje su stigle elektronskim putem ne možete da mijenjate jezik nalaza pacijenta.


Kako odabrati jezik nalaza pacijenta?

Kada radite prijavu novog pacijenta, na prijavi vidite i dodatno polje za odabir jezika nalaza.

Klikom na strelicu, otvara se padajuća lista sa svim trenutno dostupnim jezicima u WizardLab-u.

Ako želim da recimo nalaz izdam pacijentu koji traži nalaz na engleskom jeziku, jednostavno ću odabrati da nalaz bude na engleskom jeziku.

Napomena:

Primjetit ćete da je kao zadani jezik (default) u mom primjeru "Hrvatski" jezik, jer je taj jezik odabran u sistemskim postavkama za moj laboratorij.

Zadani jezik može da mijenja samo korisnik koji ima puni administrativni pristup računu laboratorije u WizardLab.

Također, bitno je naglasiti i da će odabrani jezik nalaza važiti kako za printane, tako i za nalaze poslane na e-mail pacijenta.


Gdje mogu da vidim odabrani jezik nalaza za neku uputu?

Čim snimimo novu uputu, na pregledu nove upute možemo vidjeti da je odabran jezik nalaza u dodatnim podacima upute.


Kako da izmjenim jezik nalaza na nekoj uputi?

Ako ste na prijavi odabrali pogrešan jezik, ili kasnije pacijent zatraži nalaz na nekom drugom jeziku, imate mogućnost da to izmjenite, čak i nakon što je uputa verifikovana.

Postupak izmjene jezika nalaza je isti bez obzira u kojem statusu je uputa, međutim grafički prikaz je malo drugačiji u sistemu, pa tako ako je verifikovana uputa onda imate opciju samo da mijenjate jezik nalaza, a ne ostale parametre kao npr. pošiljaoca.

Na primjeru ispod, izmjenit ćemo na već verifikovanom nalazu jezik prikaza podataka na nalazu osobe.


Time smo došli do kraja ovog uputstva.

Za dodatna pitanja javite nam se preko chat-a i naš tim će Vam se ubrzo javiti.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?