U ovom članku saznajte kako da izmjenite jezik na kojem će se prikazati podaci na nalazu pacijenta.

Za nalaz pacijenta u WizardLab možete odabrati slijedeće jezike:

  • Bosanski jezik

  • Hrvatski jezik

  • Engleski jezik

  • Njemački jezik

Važna napomena:

Prije nego krenemo sa detaljnim pojašnjenjem, bitno je napomenuti da jezik nalaza možete mijenjati samo na uputnicama koje ste prijavili ručno u laboratoriji.

Dakle, za upute koje su stigle elektronskim putem ne možete da mijenjate jezik nalaza pacijenta.


Kako odabrati jezik nalaza pacijenta?

Kada radite prijavu novog pacijenta, sada na prijavi vidite i dodatno polje za odabir jezika nalaza.

Klikom na strelicu, otvara Vam se padajuća lista sa svim trenutno dostupnim jezicima u WizardLab-u.

Primjetit ćete da je kao zadani jezik (default) u mom primjeru "Bosanski" jezik, jer je taj jezik odabran u sistemskim postavkama za moj laboratorij.

Napomena:

Zadani jezik može da mijenja samo korisnik koji ima puni administrativni pristup računu laboratorije u WizardLab.

Ako želim da recimo nalaz izdam pacijentu koji traži nalaz na engleskom jeziku, jednostavno ću odabrati da samo nalaz bude na engleskom jeziku.

Bitno je naglasiti i da će odabrani jezik nalaza važiti kako za printane, tako i za nalaze poslane na e-mail pacijenta.


Gdje mogu da vidim odabrani jezik nalaza za neku uputu?

Čim snimimo novu uputu, na pregledu nove upute možemo vidjeti u dodatnim podacima da je odabran jezik nalaza: "Engleski".

Nakon što smo prijavili novog pacijenta za kojeg smo odabrali da će nalaz biti na engleskom jeziku, taj podatak možemo vidjeti dalje i u toku obrade uzorka.

Dakle, kliknemo na prijavu i kliknemo na strelicu za dodatne podatke, pa tu sada vidimo da je jezik nalaza "Engleski".


Kako da izmjenim jezik nalaza na nekoj uputi?

Ako ste na prijavi odabrali pogrešan jezik, ili kasnije pacijent zatraži nalaz na nekom drugom jeziku, imate mogućnost da to izmjenite, čak i nakon što je uputa verifikovana.

Postupak izmjene jezika nalaza je isti bez obzira u kojem statusu je uputa, međutim grafički prikaz je malo drugačiji u sistemu, pa ćemo Vam pokazati oba primjera.

  1. Izmjena jezika kada uputa još uvijek nije verifikovana

Dok je uputa još uvijek u statusu Novi, U Radu ili Odobreno, onda jednostavno idemo na opciju "Izmjena upute" i odaberemo recimo "Bosanski jezik" pa "Snimi podatke".

2. Izmjena jezika kada je uputa već verifikovana

Ukoliko je uputa već verifikovana, opet ćete moći izmjeniti jezik nalaza pacijenta, tako što, isto kao i ranije, idete na "Izmjena Upute" i snimite izmjenu.


I na kraju pogledajte primjer nalaza na engleskom jeziku poslan na e-mail pacijenta, a odmah ispod i jedan printani nalaz na bosanskom jeziku.

Time smo došli do kraja ovog uputstva.

Za dodatna pitanja javite nam se preko chat-a i naš tim će Vam se ubrzo javiti.

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?