U ovom članku pojasnit ćemo nove filtere i segmente u WizardLab-u, kao i redizajn početne radne liste.

Novi filteri i segmenti će Vam omogućiti da lakše dođete do setova podataka koji Vas zanimaju. Također imati ćete jedostavan način da radne liste prilagodite vašim preferencijama i potrebama.

Pa krenimo...

Pregled radne liste

Uvođenjem novih filtera redizajnirana je kompletna radna lista koja od sada izgleda ovako...

Odmah ćete primjetiti da više nemate istaknute kapsule koje označavaju statuse uzoraka kao što su "Novi", "U Radu" itd.

Umjesto toga u gornjem lijevom uglu od sada imate vidno istaknut naziv prikazanog predefinisanog segmenta.

Predefisani segmenti

Uvijek će inicijalno biti prikazani segment "Svi uzorci" ako ste odabrali pregled radne liste po uzorku, ili "Sve Prijave" ako ste odabrali radnu listu po prijavi.

Segmenti "Svi uzorci" ili "Sve prijave" se sastoje od svih vaših uzoraka ili prijava u zadnjih 30 dana bez obzira na status.

Klikom na naslov segmenta otvoriti će se padajuća lista predefinisanih segmenata koja sadrži sve statuse uzoraka ili prijava koje ste dosad imali i na koje ste navikli.

Kada želite naprimjer odabrati sve uzorke u statusu novi jednostavno iz padajuće liste odaberete predefinisani segment "Novi Uzorci".

Kada ste odabrali segment "Novi Uzorci" onda vidite sve uzorke koji su u statusu novi.

Postupak odabira je isti i za uzorke ili prijave u radu, odobrene i završene, tj. sve statuse koje ste i prije redizajna mogli da odaberete preko ikonica statusa.

Važno je napomenuti da ove segmente ne možete mijenjati ni brisati.

Filtriranje liste

Značajna promjena se desila na samim filterima i načinu na koji se filtrira lista. Taj dio aplikacije je upravo postao mnogo robusniji i sada je listu moguće filtrirati po dosta različitih parametara.

Dakle, kada hoćete da filtrirate radnu listu, kliknete na "+Novi Filter" i tada ovisno od prikaza radne liste po uzorku ili prijavi imat ćete drugačije ponuđene filtere.

Ako je odabran prikaz radne liste po prijavi, imat ćete ove filtere na raspolaganju:

Ako odaberete prikaz radne liste po uzorku, tada imate mogućnost da filtrirate po slijedećim parametrima:

Pokažimo sada filtere na jednom primjeru..

Naprimjer, želimo prikazati sve uzorke "seruma" i "edta" koji su hitni.

Dakle, kliknut ćemo na "+Novi Filter" i iz ponuđene liste odabrati "Filtriraj po vrsti uzorka".

Kada smo to uradili imamo listu uzorka gdje možemo odabrati ili pronaći vrstu uzorka koju želimo dodati.

Čim odaberemo jedan uzorak, u našem slučaju "serum", on nam bude odabran u dijelu gdje su prikazani svi odabrani filteri na vrhu i možemo nastaviti tražiti i dodavati još uzoraka.

Mi ćemo označiti još i "edta" i nakon odabira uzoraka kliknemo bilo gdje na ekranu.

Bitna napomena: Preporučujemo da pretražujete tačno po nazivu uzorka da biste bili sigurni da će sistem naći traženi uzorak:

Npr. recimo ako je naziv uzorka (EDTA), upišite u pretragu tačno taj naziv sa zagradom.

Vidimo da sada imamo listu uzoraka na kojoj su prikazani jedino uzorci koji odgovaraju vrstama uzoraka koje smo odabrali.

Međutim, nismo još završili sa filtriranjem, jer su nam prikazani i hitni i rutinski uzorci.

Zato ćemo sada odabrati još jedan filter, a to je filter po prioritetnosti i tu ćemo odabrati da želimo vidjeti samo hitne uzorke.

Ukoliko želite izmjeniti nešto na postojećim filterima samo kliknete na taj filter.

Npr. neću više da mi se prikazuje "Serum", hoću da se prikazuje samo "EDTA".

Također, klikom na mali "x" pored svakog odabranog filtera, moguće je obrisati trenutno odabane filtere i listu vratiti na prethodno stanje...

Jedina dva filtera koja nikada ne možete obrisati su fiksni filteri za odabir vremenskog perioda i sortiranje liste.

Njih koristite kada naprimjer želite reći da umjesto uzoraka koji su prijavljeni u zadnjih mjesec dana želite gledati samo uzorke koji su prijavljeni danas.

Napomena: Hitni uzorci su uvijek na vrhu liste.

Napomena: Ako budete imali ideju za još neke filtere koje vam mogu biti korisni, slobodno se javite i mi ćemo provijeriti da li je iste moguće dodati bez da se naruši brzina i funkcionalnost aplikacije.

Personalni segmenti

Ono što je novo je to da će svaki korisnik od sada imati mogućnost da za sebe snimi različite varijacije odabranih filtera.

To je zbir nekih filtera koje ćete možda često koristiti, i ne želite ih svaki put iznova odabirati.

Pogledajmo to na primjeru...

Dakle, prvo odaberemo segment "Novi uzorci", pa onda odaberemo period da su uzorci od danas i na kraju dodamo i filter "Po Prioritetnosti" gdje odaberemo hitne uzorke.

Kada sam dobio skup filter koje ću češće koristiti u svom radu onda za sebe isti mogu snimiti na sljedeći način.

Kliknut ću na akciju "Dodatne Akcije" , opciju "Snimi kao novi segment", i onda ću na modalu napisati naziv za personalni segment i isti snimiti.

Kada smo isti snimili, više nemamo potrebu da skup ovih filtera ručno odabiremo, nego kada imamo potebu za takav pregled liste jednostavno iz liste svih segmenata jednostavno odaberemo naš personalni.

Ostali korisnici neće vidjeti vaš personalni segment, niti vi možete vidjeti personalne segmente koje su oni kreirali za sebe.

Za razliku od predefinisanih segmenata koje smo inicijlno spomenuli (stari statusi) svoje personalne segmente možete mijenjati i brisati.

Naprimjer snimio sam personalni segment, ali sam zaboravio na isti dodati neki filter.

Prvo odaberemo naš segment koji sam maloprije spasio, a zatim dodamo još i filter recimo po pošiljaocu.

Klikom na dodatne "Dodatne Akcije" imamo slijedeće mogućnosti:

  • Snimi kao novi segment - znači da segment spasimo pod novim nazivom kao novi

  • Snimi u postojeći segment - znači da ovaj segment samo izmjenimo

  • Obriši odabrani segment - klikom ovdje brišemo ovaj segment

Mi ćemo za ovaj primjer odabrati "Snimi u postojeći segment" i nakon toga odabrati naziv segmenta "Novi hitni uzorci" koji želimo izmjeniti i kliknemo na "Spasi".

Kada smo snimili izmjenu, vidimo da sad kad odaberemo segment "Novi hitni uzorci" on je izmjenjen i sada sadrži i filter po pošiljaocu.

I na kraju, ako želimo izbrisati naš segment, odaberemo ga sa liste segmenata i preko ikone "Dodatne Akcije" odaberemo opciju "Obriši odabrani segment".


Ostale promjene

Osim ovih stvari moramo i naglasiti ostale promjene koje su se desile ovim updateom a važne su za vaš dnevni rad...

Nema više brzih akcija sa liste

Dosada je sa radne liste bilo moguće printati barcode naljepnice, nalazi ili slati nalaze emailom.

Nažalost zbog toga što je to stvaralo veliko opterećenje na rad liste isto smo morali ukloniti.

Od sada ako želite uraditi neku od spomenutih akcija trebate kliknuti na željenu prijavu ili uzorak i na samom pregledu prijave uraditi željenu akciju.

Prikaz prioritetnost (hitnost) uzorka

Dosad je prioritetnost bila prikazana kao zasebna kolona, kao na primjeru ispod:

Međutim sada više nemamo tu kolonu, nego hitnost uzorka možete vidjeti preko ikonice odmah do broja uzorka.

Dakle, ako je uzorak hitan tada će biti prikazana crvena ikonica "uskličnik", a ako nije hitan neće biti nikakve oznake.


Hvala vam na pažnji.

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja ili prijedloge slobodno se javite našoj podršci.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?