Segmenti su u biti spašeni pregledi po određenom filteru, ili više filtera, ( npr. svi novi uzorci koji su hitni, završeni uzorci, svi uzorci po nekom pošiljaocu) koje možete kad ih jednom spasite uvijek koristiti u svakodnevnom radu.

 1. Vrste segmenata

Segmenti mogu biti predefinisani i korisnički.

 • Predefinisani segmenti su sistemski segmenti i ne mogu se mijenjati niti brisati. Ovi segmenti su zamijenili dosadašnje ikonice za odabir uzoraka po statusu (Novi, U radu, Odobreni, Verifikovani).

  O njima ćemo govoriti odmah u nastavku uputstva.

 • Korisnički segmenti su segmenti koje Vi možete dodavati, mijenjati i brisati kao korisnik WizardLab-a, i ti segmenti su vidljivi samo Vama kada ste logirani na svom profilu.

 • Predefinisani segmenti (statusi uzoraka)

Dakle, odmah možete primjetiti da više nemate ikonice za odabir pregleda uzoraka po statusu.

Kao što smo spomenuli već, sada je ovaj pregled po statusu uzoraka dostupan kao dio segmenata, tj. spašenih filtera.

Dakle, primjetite u desnom uglu da sada imate listu segmenata (unaprijed spašenih filtera) koje možete da odaberete.

Kao početni segment imate "Svi uzorci" i kada je odabran ovaj segment, vidite sve uzorke u bilo kojem statusu u Vašem labu.

(iznimka može biti recimo da ne vidite verifikovane uzorke jer nemate dozvolu u sistemu da vidite verifikovane uzorke).

Uz ovaj pregled, imate još četiri (4) sistemska spašena segmenta koja ne možete mijenjati niti brisati, a to su upravo pregledi po statusu uzoraka.

Tako ako kliknemo na strelicu kraj "Svi uzorci" otvara nam se lista svih segmenata

Sada ako želimo da vidimo samo uzorke koji su u statusu novi, jednostavno odaberemo segment "Novi Uzorci" sa padajuće liste

Kada smo to uradili, imamo prikazane samo nove uzorke.

Postupak odabira je isti i za uzorke u radu, odobren i završene, tj. sve statuse koje ste i prije redizajna mogli da odaberete preko ikonica statusa.

 • Korisnički segmenti

Korisnički segment možete napraviti kada neki od filtera koji često koristite želite da spasite, pa da ga možete uvijek kasnije koristiti.

Recimo, da želite na radnoj listi da vidite samo uzorke od danas koji su hitni i u statusu novi.

Pokazat ćemo to u 2 koraka:

 1. napravimo filtere kako nam odgovara

 2. snimimo kao segment za kasnije

1. Napravimo filtere

Dakle, prvo odaberemo segment "Novi uzorci", pa onda odaberemo period da su uzorci od danas, i na kraju dodamo i filter "Po Prioritetnosti" gdje odaberemo hitne uzorke.

Ovdje smo umjesto odabira segmenta "Novi Uzorci" mogli odabrati uzorke u statusu novi i preko filtera "Filtriraj po statusu uzorka".

Rezultat je isti, stvar je Vaše lične preference.

2. Spasimo segment

Kada smo napravili filter koji nam odgovara i koji želimo da koristimo i nekad kasnije u radu, onda idemo na ikonicu "Dodatne Akcije" i spasimo ga klikom na "Snimi kao novi segment"

Kada smo snimili segment pod odgovarajućim nazivom, primjetit ćete da smo odmah na tom segmentu, a klikom na padajuću listu segmenata vidite da sada uz predefinisane segmente po statusu uzorka imamo i naš novi segment koji niko osim nas neće vidjeti.

2. Izmjena i brisanje segmenata

Kao što smo već spomenuli, možemo mijenjati i brisati samo segmente koje smo mi dodali.

Pa ukoliko npr. želimo dodati još neki filter na segment koji smo upravo dodali, možemo to uraditi tako što prvo odaberemo naš segment koji smo upravo spasili

a zatim recimo dodamo još i filter recimo po pošiljaocu

Sada kada idemo na "Dodatne Akcije" imamo mogućnosti:

 • Snimi kao novi segment - znači da segment spasimo pod novim nazivom kao novi

 • Snimi u postojeći segment - znači da ovaj segment samo izmjenimo

 • Obriši odabrani segment - klikom ovdje brišemo ovaj segment

Mi ćemo za ovaj primjer odabrati "Snimi u postojeći segment" i nakon toga odabrati naziv segmenta "Novi hitni uzorci" koji želimo izmjeniti i kliknemo na "Spasi".

Kada smo snimili izmjenu, vidimo da sad kad odaberemo segment "Novi hitni uzorci" on je izmjenjen i sada sadrži i filter po pošiljaocu.

I na kraju, ako želimo izbrisati naš segment, odberemo ga sa liste segmenata i preko ikone "Dodatne Akcije" odaberemo opciju "Obriši odabrani segment".

Jeste li pronašli odgovor?