Dakle, kada hoćete da filtrirate radnu listu po uzorcima, recimo samo serume, edta, urin itd. tada kliknete na "+Novi Filter".

Primjer: Želimo prikazati sve uzorke "seruma" i "edta" koji su hitni.

Dakle, kliknut ćemo na "+Novi Filter" i iz ponuđene liste odabrati "Filtriraj po vrsti uzorka".

Kada smo to uradili imamo listu uzorka gdje možemo odabrati ili pronaći vrstu uzorka koju želimo dodati.

Čim odaberemo jedan uzorak, u našem slučaju "serum", on nam bude odabran u dijelu gdje su prikazani svi odabrani filteri na vrhu i možemo nastaviti tražiti i dodavati još uzoraka.

Mi ćemo označiti još i "edta" i nakon odabira uzoraka kliknemo bilo gdje na ekranu.

Bitna napomena: Preporučujemo da uzorak pretražujete tačno po nazivu uzorka, da biste bili sigurni da će sistem naći traženi uzorak.

Npr. recimo ako je naziv uzorka (EDTA), upišite u pretragu tačno taj naziv sa zagradom.

Vidimo da sada imamo listu uzoraka na kojoj su prikazani jedino uzorci koji odgovaraju vrstama uzoraka koje smo odabrali.

Nadalje, kada smo napravili filter koji nam odgovara i koji želimo da koristimo i nekad kasnije u radu, onda idemo na ikonicu "Dodatne Akcije" i spasimo ga klikom na "Snimi kao novi segment".

Nakon toga taj segment ćemo moći odabrati jednim klikom sa liste segmenata.

Detaljnije o segmentima pročitajte klikom na članak ovdje.

Jeste li pronašli odgovor?