Znamo da je prethodna promjena bila malo radikalna, i da ste zbog iste u malom strahu od svake naradne, ali nadamo se da ovaj update ni kratkoročno ni dugoročno neće stvoriti značajne poteškoće u vašem radu.

Novi update WizardLab-a donosi nekoliko promjena.

Svaka od ovih promjena inicirana je zahtijevima korisnika za unaprijeđenje ili olakšavanje rada na dijelovima WizardLab rješenja.

Pa krenimo od najvažnijeg...


Historija Analize i Promjene na Rezultatima

Do sada ste imali jedan prozorčić koji je prikazivao sve promjene koje su nastale ponavljanjem obrade jedne analize i tri posljednja rezultata iz historije analize za tog pacijenta.

Najveći problem ovakvog prikaza je to što je u istom moguće prikazati samo tri rezultata iz historije analize. To je određenom broju naših korisnika stvaralo problem pri interpretaciji rezultata.

Ovaj problem je bio posebno izražen kod laboratorija koje funkcionišu u sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Zbog toga smo Promjene na Rezultatu i Historiju Analize razdvojili na dva posebna screena.

Promjene na Rezultatu

U slučaju bilo kakve promjene na rezultatima, pored samog rezultata ili polja za unos rezultata će stajati identifikator da se promjena dogodila.

Klik na ovaj identifikator odvesti će vas na ekran gdje su prikazane promjene na rezultatima ove analize.

Tu se dakle jasno može vidjeti ko je snimio promjene na rezultatima i kada.

Ako je to neko od korisnika stajati će avatar sa inicijalima korisnka, a ako je analizator stajati će ikonica koja simbolizira da se radi o analizatoru.

Rezultati će biti prikazani u isječku tabele koji prikazuje rezultate zajedno sa jedinicom mjere i odgovarajućim referentnim vrijednostima.

Historija Analize

Dolazak do historije analize će imati istu rutu kao i do sada.

Klik na na naziv analize na obradi uzorka odvesti će vas na ekran koji u tabelarnom prikazu prikazuje sve verificirane rezultate određene analize za nekog pacijenta…

Ono što je najvažnija promjena ovdje je to što će se u historiji analize umjesto posljednja 3, prikazivati posljednjih 30 rezultata.

Također ukoliko želite da vidite historiju za drugu analizu bez vraćanja na obradu, imati ćete mogućnost da pronađete željenu analizu i dođete do željenih podataka.

Bitno je i naglasiti da je do historije analize sada moguće i doći direktno preko kartona pacijenta.

Primjeti ćete da na kartonu pacijenta u gorenjem desnom uglu, pored akcija u edit podataka pacijenta imate i link za historiju analize.

Lakše ponavljanje obrade

Osim promjena na historiji analize ovaj update donosi i jedno olakšanje u procesu ponavljanja rezultata na pretragama koje se rade na analizatorima.

Ukoliko biste željeli ponoviti obradu za sve analize na nekom uzorku, do sada ste morali kliknuti strelicu za ponavljanje za svaku analizu pojedinačno.

Od sada za ove scenarije imate grupnu akciju na nivou samog uzorka.

Dakle ako želite ponoviti obradu na svim analizama kliknite na dodatne akcije na uzorku i odaberite akciju “Ponovi sve analize”.

Odmah ćete vidjeti da su sve analize dobile ovaj plavi identifikator za ponavljanje, i da su sve analize spremne za ponovnu obradu.


To bi bilo to za ovaj update, ako imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili prijedloga slobodno se javite.

Stojimo vam na raspolaganju.

Jeste li pronašli odgovor?