U WizardLab-u sada imate dostupan i dnevnik aktivnost prijave, odnosno uzoraka.

Dakle, sada možete da pratite sve aktivnosti. tj. akcije koje se dešavaju na uputi i njenim pripadajućim uzorcima.

Kao primjer, sada ćete moći da u svakom trenutku vidite ko je prijavio uputu, ko je upisao rezultat i kada, zatim ko je verifikovao nalaz itd.

Dakle, sve aktivnosti vezane za uputu možete detaljno pregledati u svakom trenutku.


Gdje mogu vidjeti aktivnosti na prijavi?

Aktivnosti na prijavi možete vidjeti tako što otvorite bilo koju prijavu ili uzorak sa radne liste.

Kada otvorite neku od prijava koja još nije završena, odnosno verifikovana, tada ćete moći kliknuti na opciju "Aktivnosti na prijavi" čim otvorite prijavu.

Dok, ukoliko je prijava završena, odnosno svi uzorci na prijavi, tada ćete opciju aktivnosti na uzorku moći pronaći na dodatnim akcijama.


Šta sve mogu da vidim na aktivnosti prijave?

Dakle, sa kojeg god mjesta da pristupate aktivnosti prijave, otvorit će Vam se novi prozor gdje ćete vidjeti sve aktivnosti na prijavi-

U ovom uputstvu nećemo spominjati sve aktivnosti koje možete pratiti, ali navedimo da ćete moći vidjeti sve počevši od kreiranja upute, upisa rezultata, vraćanja uzoraka u rad, upisa komentara, evidencije printanja nalaza, slanja nalaza mailom itd.

Naravno, za svaku od ovih aktivnosti, moći ćete vidjeti ko je uradio tu akciju i tačno vrijeme kada se desilo.

Kao jednostavan primjer, na slici ispod možemo vidjeti da je korisnik sistema "šef Laboratorija" snimio, odobrio rezultate za uzorak citrata, a potom ga i verifikovao te ispisao nalaz za uzorak citrata.

Napomenimo i da su najnoviji događaji uvijek na samom vrhu liste.


Pregled aktivnosti po uzorcima

Kada otvorite aktivnost na prijavi, vidite odmah sve aktivnosti na prijavi, tj. na svim pripadajućim uzorcima.

Međutim, u WizardLab-u imate mogućnost da vidite aktivnosti zasebno za svaki od uzoraka.

Dovoljno je da umjesto pregleda aktivnosti "Kompletna prijava" odaberete neki od uzoraka na prijavi koji Vas zanima.

Odaberimo ovaj put uzorak seruma.

Sada vidimo samo aktivnosti koje su se desile na ovom uzorku.


Kao zaključak...

Naravno, u ovom kratkom uputstvu nismo stigli spomenuti sve aktivnosti koje se mogu desiti na uzorku i koje možete da pratite, nego smo Vam naveli samo neke od njih i pokazali kako da im pristupite.

Svakako da ćete u toku rada Vi sami najbolje primjetiti koje sve aktivnosti na prijavi možete da pratite, a mi se nadamo da će Vam biti od koristi u svakodnevnom radu.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?