S obzirom da je globalna pandemija pokazala da ima ljudi koji su više nego raspoloženi da falsificiraju laboratorijske nalaze, odlučili smo napraviti elektronsku konfirmaciju validnosti nalaza.

Elektronska konfirmacija validnosti neće u potpunosti riješiti problem falsificiranja, ali će sigurno smanjiti frekvenciju ljudi koji su se spremni upustiti u takvo nešto.


Želim da nalaz ima elektronsku konfirmaciju validnosti

Na svakoj ručnoj prijavi imati ćete mogućnost da na nalaz dodate QR code i nalaz učinite javnim i pogodnim za elektronsku validaciju.


To možete učiniti klikom na ovaj "prekidač" na dnu forme.


Ako ste kojim slučajem kreirali prijavu, a zaboravili dodati ovaj identifikator, onda to možete ispraviti u svakom trenutku putem izmjene prijave u bilo kojem trenutku.


Elektronska provjera validnosti nalaza

Kada smo na prijavi odlučili da želimo elektronsku provjeru, na ispisu i na PDF verziji nalaza pojavit će se QR code...

Ako graničar, stjuardesa, ili neko treći bude želio provjeriti da li je ovaj nalaz validan, on će skenirati nalaz, ili njegovu PDF varijantu na mobitelu pacijenta.

To će ih dovesti na prvi screen koji služi za sigurnosnu provjeru...


Sigurnosna provjera

Nalazi koji su dostupni za provjeru validnosti su također i javno dostupni.

Da bismo sačuvali privatnost podataka pacijenta, prije nego što neko otvori ovaj nalaz morati će ukucati datum rođenja pacijenta čiji nalaz želi provjeriti.


Osoba koja ne zna o kojem se pacijentu radi, nema fizičku kopiju nalaza pacijenta ili nije u društvo istog, teško može znati njegov datum rođenja.

Također, ako pokuša hakirati i pogriješi pet puta ova stranica će se zatvoriti i na određeni period neće imati pristup linku.

S druge strane, osoba koja ima pristup nalazu pacijenta ili samom pacijentu lahko će znati njegov datum rođenja.

Nakon što unese tačan datum rođenja i klikne Provjeri Lab. Nalaz završiti će na stranici gdje će vidjeti elektronsku verziju nalaza...Elektronska verzija nalaza

Kada je neko unio validan datum rođenja pacijenta, otvoriti će mu se ova stranica...

Tu će biti prikazani...

1. Osnovni podaci o pacijentu

2. Osnovni podaci o ustanovi koja izvodi testiranje

3. Rezultati pretrage

4. Vrijeme uzorkovanja i validacije rezultata


Promjena jezika

Inicijalni jezik će biti onaj koji ste prilikom obrade odabrali da je Vaš jezik nalaza.

No, korisnici će imati mogućnost da u svakom trenutku promjene jezik ako isti ne razumiju.

Važno je naglasiti da će se promjenom jezika mijenjati labeli na tabeli i izrazi u aplikaciji, ali ne i naziv same pretrage i rezultat.


PS: Mala promjena na izgledu nalaza

Da bismo na nalaz uklopili QR code morali smo uraditi malu preinaku na rasporedu informacija na nalazu.

Uglavnom, od sada će podaci pacijenta biti odvojeni u gornjem dijelu nalaza, dok će dodatne informacije o uputi biti ispod.

Na slici možete uporedno vidjeti novi izgled nalaza sa starim izgledom koji se nalazi odmah ispod.
Nadam se da će vam ova funkcionalnost biti korisna u vašem radu.

Za sva dodatna pitanja i prijedloge stojimo Vam na raspolaganju.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?