U ovom članku ćemo pojasniti kako možete uraditi separaciju uzoraka u Vašem laboratoriju ukoliko za to imate potrebu.

Separaciju uzoraka u WizardLab-u možete raditi na dva načina, i to:

  • Ručna separacija uzorka

  • Automatska separacija uzorka

Rezultat procesa separacije je da uvijek uz orginalni uzorak, dobijete novi uzorak sa analizama koje ste odabrali i printaju se naljepnice sa tagom (o tagovima detaljnije u tekstu ispod).

Krenimo prvo sa pojašnjenjem ručne separacije, i kako to možete da uradite u svom laboratoriju.


  1. Ručna separacija uzorka

Proces separacije uzorka ćemo podijeliti u nekoliko koraka, pa pogledajmo kako to izgleda na primjeru ispod sa uzorkom "Serum".

Korak 1. - Pregled uzorka

Prvo ćemo na obradi pronaći i otvoriti pregled uzorka koji želimo podijeliti

Korak 2. - Odabir akcije "Ručna separacija uzoraka"

Sada otvorimo meni sa dodatnim akcijama, pa opciju "Ručna separacija uzorka"

Korak 3. - Pregled analiza

Nakon što smo to uradili, otvara nam se prozor sa pregledom svih analiza na ovom uzorku.

U samom vrhu vidimo o kojem se uzorku radi, a ispod se nalaze i sve analize uzorka

Korak 4. - Odabir analiza

Sada preostaje da odaberemo analize koje želimo prebaciti u novi uzorak, i za koji ćemo dobiti novu naljepnicu.

*odabir u primjeru ispod je proizvoljan.

Korak 5. - Završetak separacije klikom na "Završi i isprintaj naljepnicu"

Kada smo označili koje analize želimo prebaciti u novi uzorak, onda preostaje da kliknemo na dugme "Završi i isprintaj naljepnicu".

Kada ste kliknuli na dugme, dobit ćete obavijest da ste uspješno snimili separaciju uzorka, i sistem će automatski isprintati barkod naljepnicu koju lijepite na novi uzorak.


Napomena: Ukoliko na računaru nije odabran defaultni (zadani) printer za barkod naljepnice, morate odabrati printer na koji želite da izađu naljepnice.

Klikom na link ovdje saznajte detaljno o tome kako da odaberete defaultni (zadani) printer na računaru na kojem radite.


Kada smo završili sa separacijom uzorka, sistem nas vrati na pregled prijave, i vidimo da sada imamo 2 uzorka "Serum" sa analizama onako kako smo ih podijelili prilikom separacije.

Ako kliknemo na naziv uzorka, u GIF-u ispod vidjet ćemo da se orginalni uzorak uvijek nalazi iznad separiranog uzorka, jer orginal ima broj uzorka "01" i vremenom prijave, dok separirani uzorak je ispod i on ima broj uzorka "02".

Isti poredak će biti i na samom nalazu pacijenta.

Bitno je napomenuti da svi novi uzorci dobijeni separacijom nasljeđuju sve ostale osobine, tj. parametre orginalnog uzorka, kao npr. prioritetnost, pošiljaoca, ko je uzeo uzorak itd.

Dodatno, ukoliko želimo orginalni uzorak dodatno separirati i time napraviti treći uzorak, to možemo uraditi tako što ćemo ponoviti isti proces.

U tom slučaju, poredak uzoraka na prijavi, a i na nalazu bi išao ovako:

  1. orginalni uzorak

  2. prvi separirani uzorak

  3. drugi separirani uzorak

  4. itd.

Na slici ispod pogledajte kako izgleda ovaj poredak uzoraka na samom nalazu


Mogućnosti nakon separacije

I na kraju, ukoliko želite da izmjenite neki od ovih uzoraka, to radite kao i dosad preko opcije "Izmjena uzorka".


2. Automatska separacija uzorka

U uslovima kada je u laboratoriju potrebno raditi separaciju na mnogo uzoraka, recimo 200, proces ručne separacije može da uspori radni proces, te omogućava i pravljenje greški.

U tom slučaju, sada imate mogućnost korištenja automatske separacije uzorka, gdje se na nivou administracije u laboratoriji za pojedini uzorak.

Pa ćemo tako te uzorke dijeliti, po nekom ustaljenom pravilu i obrađivati na različitim analizatorima.

Ako za uzorak postoji neko pravilo automatske separacije, onda ćete imati za njega ikonicu "Automatska separacija", a ako ne onda imate samo na izboru ručni način.

Time će se na obradi uzorak separirati jednim klikom na ikonicu "Automatska separacija", a za svaki od novih uzoraka će Vam se ispisati barkod naljepnica, te će dobiti svoj tag (naziv) ukoliko se tako podesi u administraciji.

Pogledajmo prvo kako da uradite automatsku separaciju uzorka po zadanom pravilu.


  • Kako uraditi automatsku separaciju uzorka

Kao i kod ručne separacije, pokažimo to kroz korake, opet na primjeru uzorka "Serum" za koji smo već podesili u administraciji da se separira na 2 uzorka seruma, i dodijeljen je tag/naziv novom uzorku "Serum 2", te taj podatak vidimo na podacima o uzorku i printa se na barkod naljepnici te lijepi na uzorak.

Korak 1. - Pregled uzorka

Prvo ćemo na obradi pronaći i otvoriti pregled uzorka koji želimo podijeliti

Korak 2. - Odabir akcije "Automatska separacija"

Sada otvorimo meni sa dodatnim akcijama, pa opciju "Automatska separacija"

Kada smo to uradili, sistem će nas pitati da li smo sigurni da želimo podijeliti uzorak, i tu odaberemo "OK"

Napomena: Prilikom prijave, mora biti odabran printer za naljepnice da bi se mogla uraditi automatska separacija.

Sada ćete dobiti sistemsku poruku da ste uspješno separirali uzorak, i on će biti podijeljen onako kako je podešeno kroz administraciju za ovaj uzorak.

Također, isprintat će Vam se barkod etiketa sa tagom/nazivom "Serum 2" za novi uzorak, i nju lijepite na sami uzorak.

Dakle, vidimo da je podijeljen na 2 uzorka, a da pritom nismo morali ručno odabirati koje analize želimop prebaciti u drugi uzorak.

  • Tagovi na uzorku

Bitno je da spomenemo da kroz administraciju možemo podesiti tag, odnosno naziv novog/novih uzoraka koje dobijemo automatskom separacijom.

Ovaj podatak Vam može biti koristan za rutanje uzoraka u laboratoriji, pa recimo "Serum 2" ide u "sekcija/soba 2", a prvobitni uzorak "Serum" ide u sekciju 1.

Tag novog uzorka možete vidjeti u sistemu u dodatnim podacima o uzorku, a bit će ispisan i na barkod etiketi koju lijepite na uzorak.

Inicijalni uzorak se nalazi na vrhu, a ispod se nalazi novi separirani uzorak.

Da biste vidjeli tag na dodatnim podacima uzorka, jednostavno kliknite na naziv uzorka, u našem slučaju to je (Serum).

Kao što vidimo, novi uzorak ima tag "Serum 2" i taj isti podatak imate na barkod naljepnici.


Sada preostaje još da pojasnimo korake podešavanja automatske separacije kroz administraciju u WizardLab-u, a to možete pročitati u zasebnom članku klikom na link ovdje.

Napomena, da ovo podešavanje može da radi samo administrator u laboratoriji, te jednom kada se podesi, koristi se na nivou cijelog laboratorija.


Time smo došli do kraja ovog uputstva.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nejasnoća, molimo Vas da nas kontaktirate preko chat-a.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?