Ovdje ćemo da pojasnimo korake podešavanja automatske separacije kroz administraciju u WizardLab-u.

Naravno, ovo podešavanje može da radi samo administrator u laboratoriji, te jednom kada se podesi, koristi se na nivou cijelog laboratorija.

Ovdje moramo da podesimo dvije stavke:

  • Podesiti pravila separacije na uzorku

  • Podesiti prikazivanje tag-a na barkod etiketi

- Podešavanje barkod etikete

1.Korak

Potrebno je da otvorimo administraciju, i odaberemo postavku:

"Podešavanje BarCode-a"


2. Korak

Na poziciju broj 6 (mogu i druge kombinacije) odabrati da prikazuje "Uzorak tagovi"


- Podešavanje pravila separacije na uzorku

1. Korak

Idemo na administraciju, i u dnu ekrana odaberemo postavku "Automatska separacija"


2. Korak

Ovdje sada vidimo popis svih uzoraka za koje su već napravljena pravila separacije.

Vidimo naziv uzorka, broj separiranih uzoraka, te ikonicu "tri tačke" sa opcijama:

  • Izmjene pravila separacije uzorka

  • Brisanja pravila separacije uzorka

Izmjenu pravila separacije ćemo pokazati naknadno, a sada ćemo prvo napraviti pravila separacije za novi uzorak "Serum".


3. Korak

Dakle, idemo na opciju "Dodaj uzorak"


4. Korak

Sada u novom prozoru sa liste svih uzoraka u Vašem laboratoriju, odaberete sa liste, ili tražite uzorak.

Ja ću potražiti uzorak "Serum" preko pretrage.

Sada nam se otvara popis svih analiza na uzorku "Serum", i sada možemo odabrati analize koje želimo prebaciti u novi uzorak.


5. Korak

Da bismo napravili novi uzorak, idemo na dno liste i kliknemo na:

"+ Dodaj novi uzorak koji nastaje separacijom"

Kada smo to uradili vidjet ćemo da smo napravili novi uzorak, ali još nismo odabrali koje analize da prebacimo u ovaj uzorak.

Također, vidimo i opciju dodavanja tag-a, odnosno naziva novonastalnog uzorka koji će nam pomoći da identificiramo uzorak kasnije u laboratoriji, a taj podatak ćemo vidjeti i na barkod etiketi.

Ispod vidimo i da možemo dodati još jedan uzorak, ukoliko to želimo. Princip je isti.


6. Korak (opcionalno)

Ovdje možemo dodati tag za novonastali uzorak klikom na polje "'+dodaj tag za uzorak"

Odabremo neki od već postojećih tagova, ili napravimo novi.

Kada upišemo naziv, recimo "Serum 3 novi" snimimo ga klikom na ikonicu "Plus".

Nakon tagovanja uzorka, vidimo da je prikazan tag kraj naziva uzorka, a ako želite, možete ga izbrisati klikom na ikonicu "x" kraj naziva tag-a.

Napomena: Vi možete dodati još tagova po istom principu, mada morate voditi računa o prikazu tag-a na naljepnici jer je polje predviđeno za prikaz naziva tag-a na naljepnici ograničeno.

Sada nam preostaje da "prebacimo" analize u ovaj novi uzorak.


7. Korak

Sada se vratimo na vrh liste, na originalni uzorak i odaberemo analize koje želimo prebaciti u novi uzorak.

Nakon što smo odabrali, kliknemo na opciju "Razdvoji analize", i tu odaberemo novi uzorak sa tagom "Serum 3 novi" u koji želimo prebaciti analize.

Time smo završili postavku separacije ovog uzorka, i sada vidimo da su analize podijeljene u novi uzorak.

I na kraju spomenimo i opcije na izmjeni uzorka...


  • Izmjena uzorka

Izmjeni uzorka pristupamo preko ikone "Uredi" na administraciji

A u ovom primjeru pokazat ćemo odmah na ovom novonastalnom uzorku.

Dakle, ovdje možemo mijenjati dosta toga, i to:

  • Imamo opciju da ovaj novi uzorak izbrišemo klikom na "X" kraj uzorka.

  • Možemo neku od analiza, ili više od njih odznačiti i time automatski vratiti u originalni uzorak

  • Možemo ponovo neku od analiza, ili još neke prebaciti u novonastali uzorak

I na kraju eventualno možemo napraviti još jedan uzorak pa u njega prebaciti neke od analiza.

Uglavnom, poenta je da možete uređivati koje analize želite dijeliti u više kombinacija i po Vašim preferensama.


Time smo došli do kraja ovog uputstva.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nejasnoća, molimo Vas da nas kontaktirate preko chat-a.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?