Provjera validnosti nalaza (QR code scan)
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Elektronska provjera validnosti nalaza

Kada smo na prijavi odlučili da želimo elektronsku provjeru, na ispisu i na PDF verziji nalaza pojavit će se QR code...

Ako graničar, stjuardesa, ili neko treći bude želio provjeriti da li je ovaj nalaz validan, on će skenirati nalaz, ili njegovu PDF varijantu na mobitelu pacijenta.

To će ih dovesti na prvi screen koji služi za sigurnosnu provjeru...


Sigurnosna provjera

Nalazi koji su dostupni za provjeru validnosti su također i javno dostupni.

Da bismo sačuvali privatnost podataka pacijenta, prije nego što neko otvori ovaj nalaz morati će ukucati datum rođenja pacijenta čiji nalaz želi provjeriti.

Osoba koja ne zna o kojem se pacijentu radi, nema fizičku kopiju nalaza pacijenta ili nije u društvo istog, teško može znati njegov datum rođenja.

Također, ako pokuša hakirati i pogriješi pet puta ova stranica će se zatvoriti i na određeni period neće imati pristup linku.

S druge strane, osoba koja ima pristup nalazu pacijenta ili samom pacijentu lahko će znati njegov datum rođenja.

Nakon što unese tačan datum rođenja i klikne Provjeri Lab. Nalaz završiti će na stranici gdje će vidjeti elektronsku verziju nalaza...

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?