Kako da omogućim slanje preliminarnih rezultata?
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Napomena:

Da biste izmjenili role u Vašem laboratoriju, morate imati pristup administraciji sistema.

Odnosno, da imate ovu mogućnost administracije računa uključenu:


Ako jeste administrator sistema, tada jednostavno idite na administraciju računa i nakon toga odaberete "Korisničke role".

Ovdje sada odaberemo za koju rolu želimo da dozvolimo slanje preliminarnih rezultata, u ovom slučaju odaberemo rolu verifikatora, jer želimo da omogućimo verifikatorima u našem laboratoriju da mogu slati preliminarne rezultate.

Odaberemo rolu "Verifier"

Kada smo to uradili, vidimo koje su sve mogućnosti, odnosno ovlaštenja koja ima svaki korisnik koji ima rolu verifikator u Vašem laboratoriju.

Pronađimo sada na listi dio za slanje preliminarnih rezultata, i vidimo da možemo zasebno uključiti slanje preliminarnih rezultata:

  • Preko ispisa nalaza

  • Slanja mailom

  • Slanja u EHR (BIS ili AIS)

Sada jednostavno uključimo opcije koje želimo za verifikatora, i kada to učinimo klikom na dugme desno, ono će postati plavo i to znači da je ta mogućnost uključena.

Preostaje još da idemo na dno liste i kliknemo na dugme spasi da bi se izmjene sačuvale.

Napomena:

Ovo treba da uradite za svaku od rola koje će moći da šalju preliminarne rezultate, a to bi trebalo da budu rola Administrator i Verifier.


Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?