Kako da dodam novi subjekt?
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Na samom početku, vrijedi napomenuti da pod subjektom u WizardLab-u podrazumijevamo pacijente (osobe) i nehumane subjekte.

Nehumani subjekti su predmet mikrobioških pretraga, a mogu biti hrana, voda, inventar itd.

Više detalja o tome u nastavku uputstva.

Pojasnit ćemo dodavanje novog:

 • pacijenta

 • nehumanog subjekta


1. Dodavanje novog pacijenta

Dakle, kada radite ručni upis prijave, može se desiti da u sistemu ne postoji subjekat koji tražite.

Tada kliknete na dugme "+dodaj novi subjekt", i sada u novom prozoru dodajemo novi subjekt.

Dakle, kada na prijavi potražite pacijenta i ne možete da ga nađete, prvo što treba da uradite je da kliknete na "+dodaj novi subjekt" i tada Vam se otvara novi prozor gdje odaberemo da želimo da dodamo pacijenta, odnosno osobu kao novog subjekta - a ne nehumani uzorak.

.Podaci su podijeljeni po cjelinama, pa tako imamo:

 • Osnovni podaci o pacijentu

 • Kontakt podaci

 • Adresa pacijenta

 • Ostali podaci

 • Od osnovih podataka pacijenta, imamo podatke koji su obavezni za upis, odnosno ako ih ne upišete nećete moći snimiti novog pacijenta.

Obavezni podaci su označeni crvenom zvijezdicom.

Obavezni podaci za upis su:

 • Ime

 • Prezime

 • Spol

 • Identifikator

 • Kontakt podaci pacijenta su

 • Adresa pacijenta sadrži ove podatke:

 • Ostali podaci za upis su:

Kada ste upisali podatke pacijenta, uključujući obavezne podatke za unos, kliknete na dugme "Snimi novog pacijenta"

Pri upisu podataka molimo obratiti pažnju na slijedeće:

 • Obratite posebno pažnju na upis identifikatora koji može biti JMBG ili neki drugi identifikacioni broj kao npr. broj pasoša, lične karte itd.

 • Također, pažnju treba obratiti i na unošenje ispravnog datuma rođenja kako bi sistem mogao tačno primjeniti odgovarajući referentni interval za pacijenta.

 • Ako želite da pacijentu šaljete nalaz putem maila, pobrinite se da ovdje upišete i njegovu valjanu email adresu.


2. Dodavanje novog nehumanog subjekta

Prvi dodavanju subjekta kao i za osobu, odaberemo vrstu nehumanog subjekata.

Možemo odabrati između hrane, vode, inventara, a moguće je dodati i druge vrste nehumanih subjekata kroz administraciju sistem.

Međutim, ove osnovne vrste subjekata su nam ponuđene.

Kada odaberemo jednu od vrsta subjekta, u ovom slučaju recimo inventar, imat ćemo ponuđeno da upišemo podatke o subjektu.

Bez obzira koju vrstu subjekta izaberete, moći ćete upisati:

 • Naziv subjekta

 • Identifikator

Oba navedena podatka su obavezna za unos.

I na kraju, kao i kod upisa novog pacijenta, da bismo dodali novog pacijenta, kliknemo na dugme "Snimi".

Kada kliknete na snimi, novi subjekt će biti dodan i automatski dodan na novoj uputi.


Time smo došli do kraja ovog uputstva.

Za dodatna pitanja ili nejasnoće javite se našem timu za podršku korisnicima.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?