Odabir printera naljepnica
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

U ovom članku ćemo pojasniti:

  • Odabir zadanog (default) printera za naljepnice na radnoj jedinici (računaru)

  • Odabir printera na akcijama u sistemu - ispis naljepnica na prijavi, obradi, dodavanju novog uzorka, separaciji...


1. Odabir zadanog (default) printer na radnoj jedinici (računaru)

Dakle, kada prvi put printate naljepnice na nekom od računara, potrebno je da odaberete printer koji je povezan sa računarom kao zadani, odnosno defaultni printer za printanje barkod naljepnica sa ovog radnog mjesta (računara).

Ako radite prijavu novih uzoraka, nakon snimanja uputnice, ukoliko nije odabran zadani printer, sistem će prikazati poruku da odaberemo printer na koji želimo da printamo barkod naljepnice.

Sada će se ovaj printer koristiti za printanje svih barkod naljepnica na ovom računaru (radnoj jedinici).


2. Odabir printera na akcijama u sistemu

Sada imate opciju da odaberete printer na koji ćete printati barkod naljepnice prilikom svake akcije koja zahtjeva printanje istih.


Važna napomena:

Kada izmjenite printer na nekoj od akcija, taj printer će ostati odabran kao printer za ispis naljepnica na svim akcijama.

Dakle, ako prilikom naknadnog ispisa naljepnice odaberete neki drugi printer, a ne onaj koji je inače odabran na ovoj radnoj jedinici, tada će taj printer biti odabran i za printanje naljepnica na prijavi, separaciji itd


U nastavku ćemo pokazati na kojim sve akcijama možete odabrati barkod printer prije ispisa naljepnica.

  • Odabir printera na prijavi uzoraka

  • Odabir printera na obradi, prilikom naknadog ispisa naljepnice za uzorak

  • Odabir printera na obradi prilikom dodavanja novog uzorka

  • Odabir printera prilikom ručne separacije uzorka


  • Odabir printera na prijavi

Kada ste završili sa pregledom nove prijave, imate mogućnost da prije snimanja i printanja barkod naljepnica odaberete printer za ispis.


  • Odabir printera na obradi, prilikom naknadog ispisa naljepnice za uzorak

Kada na obradi radite naknadni ispis barkod naljepnice za neki uzorak, prije samog printanja naljepnice možete odabrati na koji printer ćete ispisati naljepnicu.


Time smo došli do kraja ovog uputstva.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?