Sve kolekcije
Administracija u WizardLab-u
Administracija Accounta (računa)
Slanje email nalaza na email pošiljaoca (lokacija koja je uputila osobu)
Slanje email nalaza na email pošiljaoca (lokacija koja je uputila osobu)
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Umjesto da dodajete privatnu email adresu za svakog pacijenta pojedinačno, u WizardLab-u imate mogućnost da samo dodate mail na "Pošiljaoca" uputa, i tada će email nalaz za svaku osobu koju je uputio ovaj pošiljaoc biti poslan na email adresu pošiljaoca.

Pojasnimo to na primjeru.

Prvo ćemo pojasniti kako da dodate email na pošiljaoca, kako da ga odaberete na prijavi i kako nalaz bude poslan.


  1. Korak - Kako dodati pošiljaoca u sistem i dodijeliti mu email adresu

Da bi dodali novog pošiljaoca, ili samo dodali email adresu za pošiljaoca kojeg već imate dodanog u sistem, idete na administraciju account-a (računa) i odaberete opciju "Šifrarnik pošiljalaca", odnosno lokacija sa kojih se naručuju upute.

Sada ovdje vidimo sve dodane pošiljaoce, te možemo svaki od njih otvoriti i dodati email adresu u polje predviđeno za to.

Međutim, u ovom primjeru, mi ćemo dodati novog pošiljaoca klikom na dugme "Dodaj Pošiljaoca"

Sada se otvori prozor za upis novog pošiljaoca i bitno je napomenuti da jedini obavezan podatak za unos jeste naziv pošiljaoca, dok ostale podatke (grad, država, lokacija, šifra) pa ni email pošiljaoca ne morate dodati da biste dodali novog pošiljaoca u sistem.

Sada idemo na dno liste, i tu ćemo naći polje za upis email adrese pošiljaoca, a za ovaj primjer ja sam upisao neki izmišljeni mail.

Kada smo unijeli ime pošiljaoca i email adresu, sada će email nalazi za sve pacijente koji su poslani sa ove lokacije, odnosno koje je poslao ovaj pošiljaoc biti poslani na ovaj email pošiljaoca.


2. Slanje email nalaza osobe preko email adrese pošiljaoca

Slanje maila se radi isto kao i kada imate dodan email na kartonu pacijenta, dakle imat ćete dugme za slanje nalaza na mail.

Dakle, prvo dodamo novu prijavu za Test pacijenta i odaberemo pošiljaoca "Neka ambulanta" koju smo upravo dodali.

Ako pogledamo karton pacijenta za našeg testnog pacijenta, vidimo da on nema dodanu email adresu na svom kartonu.

Sada kada nalaz bude verifikovan, imamo kao i uvijek dugme za slanje nalaza na mail, i kada tu kliknemo email nalaz će otići na mail pošiljaoca "Neka ambulanta" koji smo dodali ranije.


Time smo došli do kraja ovog uputstva. Za dodatna pitanja ili nejasnoće javite se našem timu za podršku korisnicima.

Vaš WizardHealth tim.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?