Sve kolekcije
Administracija u WizardLab-u
Administracija laboratorije
Kako upisati jedinicu mjere, decimalu, metodu za analizu
Kako upisati jedinicu mjere, decimalu, metodu za analizu
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Kada otvorimo analizu, na nivou laboratorije možemo da dodamo/izmjenimo:

  • da li će se prikazati na nalazu

  • tip referentne vrijednosti

  • decimale

  • jedinicu mjere

  • metodu


  1. Prikaz analize na nalazu

Ovdje možemo odrediti da li će se ova analiza prikazivati na nalazu osobe.

Po default-u svaka analiza se vidi na nalazu, a ako ne želimo da se prikazuje, kliknemo na ovo podešenje.

Ovu postavku je moguće mijenjati samo na account-u, odnosno računu a ne na nivou laboratorije.

Ovako označeno, odnosno kada nije plava ikonica, znači da se analiza neće prikazati na nalazu.


2. Vrsta rezultata

Ovaj podatak je obavezan za upis, da bi se analiza spasila.

Ovdje možemo odabrati koja vrsta rezultata, odnosno tip referentne vrijednosti će se koristiti za ovu analizu.

Klikom na uputstvo ispod, saznajte detaljno šta je i kako se podesi svaka od njih.


3. Decimale

Ovaj podatak nije obavezan za upis.

Ovdje odredimo koliko decimala će se prikazivati za analizu.

Pa tako ako npr. želimo da rezultat ove analize prikaže vrijednost: 10,234

onda ćemo odabrati 3 decimale.

Dovoljno je samo upisati vrijednost i spasiti na kraju.


4. Jedinica mjere

Ovaj podatak nije obavezan za upis.

Jedinicu mjere jednostavno upišemo u polje predviđeno za to.


5. Metoda

Ovaj podatak nije obavezan.

Ovdje radimo odabir metode za analizu. Ukoliko ih imamo više dodanih za ovu analizu, onda jednostavno odaberemo metodu sa padajuće liste.


Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?