Novi izgled printane uputnice
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Napravili izmjene na dizajnu printane uputnice iz WizardAir-a.

Najbitnije izmjene su:

  • Header sadrži: podatke o podnosiocu zahtjeva sa adresom, Pacijentu, Barcode uputnice kao i vrijeme kreiranja uputnice

  • Nakon headera ide dio vezan za naručene pretrage, kao i dio predviđen za potpise

  • Na zadnjoj stranici uputnice, u footer-u ćete naći podatke o laboratoriji ustanove za koju je uputnica naručena

Primjer izgleda nove uputnice:

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?