Sve kolekcije
WizardLab uputstva
WizardLab uputstva

Uputstva za korisnike WizardLab-a

Sead avatarSelver Maric avatar
2 autoraČlanci: 50

Kako da aktiviram novu elektronsku uputnicu
Kako da ručno prijavim novu uputu u WizardLab
Filter radne liste po pretragama
Dodavanje novog uzorka na uputu
Prijava i slanje uzoraka na drugu lokaciju/lab
Kako da znam koji su uzorci hitni?
Kako naknadno dodati analizu na uzorak?
Kako da izmjenim metodu na analizi ili za cijeli uzorak?
Odabir printera naljepnica
Kako da naknadno isprintam barkod naljepnicu?
Kako da printam više naljepnica na prijavi uzoraka?
Kako da odaberem printer za ponovno printanje naljepnice?
Kako da pronađem upute pacijenta/subjekta?
Kako da dodam novog pacijenta?
Kako da dodam novi subjekt?
Kako da dodam oznaku (tag) na prijavu?
Kako da nađem prijavu po oznaci (tagu)?
Slanje upute sa preliminarnim rezultatima
Lista aktivnih sesija za Vaš račun
Kako da napravim novi segment?
Kako da izmjenim ili izbrišem segment?
Ručna separacija uzoraka u WizardLab-u
Kako da uradim automatsku separaciju uzorka?
Kako da izmjenim moje lične postavke?
Kako da upišem/izmijenim moje Ime i Prezime u WizardLab-u
Kako da dodam svoj potpis na nalaz
Kako da izmjenim svoje radno mjesto/laboratorij u WizardLab-u
Odabir jezika za nalaz pacijenta
Provjera validnosti nalaza (QR code scan)
Broj uzorka u WizardLab-u
Slanje nalaza na mail pacijenta
Kako da pošaljem obavijest o završenom nalazu pacijentu putem SMS-a
Kako dodati komentar/napomenu na kompletan nalaz ili uzorak
Kako dodati komentar na analizu?
Kako da sakrijem/prikažem analizu na nalazu?
Kako da pošaljem zahtjev za intervencijom timu za podršku?
Dnevnik aktivnosti u WizardLab-u
Kako da dodam dijagnozu za pacijenta?
Kako da koristim izvještaje u WizardLab?