Administracija u WizardLab-u

Uputstva za administratore

Sead avatar
30 članaka u ovoj kolekciji
Napisao/laSead
Administracija laboratorije

Kako povući analizu u laboratorij?

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Kako upisati jedinicu mjere, decimalu, metodu za analizu

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Referentne vrijednosti: Kako dodati opisne rezultate za analizu?

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Referentne vrijednosti: Kako da dodam specifičnu referentnu vrijednost?

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Referentne vrijednosti: Kako dodati Raspon referentni interval?

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Referentne vrijednosti: Kako dodati mikrobiološki rezultati za analizu?

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Kako izmjeniti analizu u laboratoriji?

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Izmjena redoslijeda analiza

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Kako da dodam i podesim poredak primarnih pretraga?

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Kako obrisati analizu iz laboratorije?

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Kako da napravim grupu analiza?

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Kako da podesim primarne grupe?

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Dodavanje antibiograma

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Podešavanje automatske separacije

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Predefinisani komentari

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Aktivacija/Deaktivacija analiza na analizatoru i izmjena postavki

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana